Petrovo

Opština Petrovo egzistira od 1929. godine do 1962. godine kad je izvršeno njeno pripajanje opštini Gračanica.  Status opštine vraćen joj je referendumom građana 1991. godine.
Opštinu Petrovo proglasila je privremena Skupština opštine za opštinu u osnivanju, na sjednici održanoj dana  12. oktobra 1991. godine Odlukom o proglašenju opštine Petrovo, a ozakonila Skupština Republike Srpske .

Opština Petrovo nalazi se u sjeveroistočnom dijelu BiH, odnosno središnjem dijelu Republike Srpske, obuhvatajući Sprečansko polje i sjeveroistočni dio planine Ozren. Nalazi se između tri poznata privredna bazena: Tuzlanskog, Zeničkog i Dobojskog. Opština Petrovo od Doboja je udaljena oko 25 km odnosno 45 km od Tuzle, a graniči sa susjednim opštinama: Doboj, Gračanica, Lukavac i Maglaj.
Magistralnim putem Doboj-Tuzla i željezničkom prugom Doboj-Tuzla,  opština je povezana sa regionalnim centrima. Ukupna površina opštine je 118,24 km².

Opštinu čine sedam mjesnih zajednica: Petrovo, Kakmuž, Karanovac, Sočkovac, Porječina, Krtova i Kaluđerica. Procjena je da na području opštine Petrovo živi oko 8.000 stanovnika.

Petrovo je skoro u cjelini ruralno područje, osim malog dijela mjesne zajednice Petrovo, gdje se nalazi administrativni centar opštine i gdje je i najveća gustina naseljenosti.

Reljefno 65% teritorije opštine Petrovo čini brdsko – planinsko područje, a ostalih 35% teritorije je ravničarsko.  Prosječna nadmorska visina je 534m. Nad Ozrenom dominiraju dva visa, Velika Ostrvica 918m (ujedno i najviši vrh na Ozrenu) i Kraljica sa 883m.

Šuma i zemljište su dva važna prirodna resursa kojima obiluje opština Petrovo. 6.438,40 hektara površine Petrova nalazi se pod šumama. Obradivo zemljište je važan ali nedovoljno iskorišten resurs Petrova. Trenutno se obrađuje samo zemljište u privatnom vlasništvu, dok se državno zemljište ne obrađuje i nalazi u jako lošem stanju.

Pored obradivih površina i šumskog bogatstva, koji su nesumnjivi resursi ovog područja, posebno treba istaći jedinstvene mineralne resurse. Zajednička karakteristika za skoro sve prirodne i mineralne resurse kojima raspolaže opština Petrovo je njihova nedovoljna istraženost, s jedne strane i zanemariva ekonomska efektuiranost, s druge strane.

Planina Ozren bogata je prirodnim resursima, posebno zdravom pitkom vodom sa izvorištima u ekološki očuvanoj sredini, termo-mineralnim vodama sa ljekovitim svojstvima, te rudnim i mineralnim resursima.

Razvoj opštine Petrovo usmjeren je ka iskorištavanju mineralnih sirovina, a posebno termomineralnih voda i tečnog ugljen-dioksida, kao i razvoju turizma. Pored toga, značajnom razvoju opštine Petrovo doprinosi postojeća eksplotacija šuma i prerada drveta, proizvodnja građevinskih konstrukcija i elemenata.

Glavni kapaciteti su drvo-prerađivačka industrija, laka hemijska industrija  i proizvodnja građevinskog materijala. Najzastupljenija je drvoprerađivačka djelatnost (deset firmi), od primarne do finalne obrade drveta. Druga najzastupljenija djelatnost je prerada plastike (četiri preduzeća).
Posebno se, u posljednje vrijeme, ističe razvoj u poljoprivredi: peradarstvo, proizvodnja mlijeka, plastenička proizvodnja i voćarstvo.

Kada je u pitanju poslovno okruženje opštine Petrovo, odnos opštinske uprave prema privrednom sektoru, kvalitet i cijena opštinskih usluga se ocjenjuju kao zadovoljavajući, čak veoma stimulativni za razvoj poslovanja.

Podijeli kompaniju na društvene mreže
Proizvodi kompanije
Informacije o kompaniji
Sajmovi na kojim je kompanija učestvovala
Budi i ti dio našeg tima, registruj se !
15 Decembra, 2023
Susret privrednika i menadžera Susreti najuspješnijih privrednika i menadžera BiH pod zvaničnim nazivom “Open Business Forum BiH No.1” će po treći puta okupiti predstavnike najvećih kompanija u BiH prema zvaničnim podacima iz 2021. godine gdje i Vi pripadate samom vrhu.Pored...
Završeni
21 Marta, 2024
Četvrti sajam općina (opština) i gradova (lokalnih zajednica) sa fokusom na investiranje u energetske i obnovljive izvore energije (solare, biomasu, vjetroelektrane, hidroenergiju i dr.) i energetsku efikasnost, poslovne zone, turizam i IT sektor u organizaciji Unije lokalnih zajednica, Saveza i...
Završeni
28 Jula, 2021
Sajam lokalnih zajednica zapadnog Balkana 3 Treći uživo sajam općina (opština) i gradova u organizaciji agencije “EventExpo – Kupujmo i koristimo Bosansko i Hercegovačko” i Drvnog klastera BiH “Namještaj i drvo” Sarajevo, poslovna konferencija uz javno predstavljanje i direktne susrete...
Završeni
8 Juna, 2021
Drugi kombinovani – uživo i virtualni sajam općina (opština) i gradova uz javno predstavljanje i direktne susrete učesnika, gdje ćemo predstaviti sve privredne, turističke i druge komparativne prednosti svake lokalne zajednice, pozvati investitore iz zemlje i inostranstva da iskoriste priliku...
Završeni