Open Business Forum No.1 “TOP 100”

Susret privrednika i menadžera

Susreti najuspješnijih privrednika i menadžera BiH pod zvaničnim nazivom “Open Business Forum BiH No.1” će po treći puta okupiti predstavnike najvećih kompanija u BiH prema zvaničnim podacima iz 2021. godine gdje i Vi pripadate samom vrhu.
Pored najuspješnijih kompanija iz BiH, učešće u događaju će uzeti i Komore u BiH i nekih drugih zemalja,institucije,ambasade u BiH i njihovi privredni odjeli,predstavnici lokalnih zajednica,finansijskog sektora i dr.,tako da će ovo biti jedan od najvećih regionalnh događaja, poslije otvaranja teniskog kompleksa i turnira na kojima je učestvovao i prvi reket svijeta Novak Đoković.
Ovo je prilika akterima događaja da se u direktnim razgovorima i panel diskusijama otvore svi
aktuelni problemi u funkcionisanju kompanija, a gdje institucije sistema
mogu adekvatno djelovati u cilju olakšanja poslovanja i stvaranja što
boljeg poslovnog ambijenta i stvaranja uslova za nove investicije od
kojih će neke od njih biti i predstavljene. Glavne teme razgovora
konferencije i diskusija biti će usmjerena prema aktuelnoj situaciji i
problemima u energetskom sektoru, turističkim
potencijalima i investicijama, strategijama turizma i zaštiti okoliša, obnovljivim izvorima energije,
novim investicijama i dobrim praksama u lokalnom ekonomskom razvoju –
ženskom preduzetništvu, novim carinskim propisima u izvozu i uvozu, javnom privatnom partnertstvu, inovativnosti i digitalizaciji kao komparativnim prednostima ekonomskog razvoja. Poseban aspekt ćemo posvetiti analizi učestvovanja naših
privrednika na sajmu “Dubai Expo” naročito u oblasti turizma i mogućnostima novih stranih investicija u BiH.

Business Forum organizuje agencija i Business Club “EventExpo – Kupujmo i Koristimo
Bosansko i Hercegovačko” sa partnerima:Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Fondacijom “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ sa dr.Osmanagićem, Norveško-bosanskom komorom,Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,Privrednom komorom FBiH i RS, Ministarstvom finansija BiH,Vijećem stranih investitora,FIPA (Agencija za unapređenje stranih investija u BiH),Upravom za neindirektno oporezivanjem,Drvnim klasterom BiH “Namještaj i
drvo” Sarajevo, Unijom lokalnih zajednica Zapadnog Balkana, Razvojnim agencijama,
udruženjima privrednika i poslodavaca u BiH, Investicijskim fondovima,komercijalnim i razvojnim bankama,
kompanijama, medijskim kućama i dr.

Nakon prezentacija i panel diskusija konferencije, predviđena su dodjela priznanja i zahvalnica i B2B poslovni razgovori i
druženje između učesnika događaja, a da bi poslovni razgovori bili jošuspješniji, naročito u pogledu novih investicija, planirani su dolasci i gostiju iz inostranstva.

Podijeli na društvene mreže
80.00 KM
BRONZE

Kotizacija za učesnike, osvježenje tokom konferencije

100.00 KM
SILVER

Kotizacija, ručak i osvježenje

150.00 KM
Gold

Kotizacija, ručak, osvježenje i reklamiranje loga kompanije na video zidu tokom konferencije i web stranici konferencije, posjeta tunelima Ravne u prisustvo domaćina

Ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona
Privrednik i menadžer iz Zavidovića, vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Naučnik, autor, istraživač
Osnivač je neprofitne i nevladine Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ koja rukovodi iskopavanjima i geo-arheološkim istraživanjima.
dipl.inž.maš. (odsjek MPD - Mehanička Prerada Drveta)
Direktor i vlasnik Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka
Osnivač i direktor
Project Manager na kompleksnim arhitektonskim projektima do investicijskog savjetovanja i savjetovanja iz oblasti upravljanja.
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
"Urbas Maschinenfabrik" Ges.m.b.H
Predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Executive Director Foreign Investors Council
Vijeće stranih investitora - Izvršna direktorica
Direktor
Udruženje privrednika "Motrix" ZDK i "Tisa - Komerc" d.o.o.
Direktor
Javno preduzeće "Nacionalni park Una"
Pomoćnik ministra
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo
Direktor
Direktor "MR Wood"
Direktor
Predsjednik Uprave ProCredit Bank
Executive Director
Europe Group
Poslanik u Parlamentu FBiH i bivši Ministar privrede Kantona Sarajevo
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
Direktorica sektora za ekonomsko-pravne poslove privredne komore RS
Advokatska firma"Folkman AS" - Norveška
Norvesko - Bosanska privredna komora
Adis Dr. Fejzić
BiH skulptor
Alcori AS - Norveška
Norveško - Bosanska privredna komora
Amasadorica BiH u Hrvatskoj
Sektor za edukaciju VTK BiH
MinistarVo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko - dobojskog kantona
Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Moderator i voditelj konferencije
Viši asistent na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
Generlni direktor Arcelor Mittal
Generlni direktor Arcelor Mittal
Načelnik
Načelnik općine Kakanj
Privrednik i estradna ličnost
Privrednik i estradna ličnost
Bivša zastupnica u Parlamentu FBiH i free zona Visoko
Direktor
Direktor "Standard" - Prnjavor
Ceo & Founder
Direktor kompanije Gazzda
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Organizator konferencija – “Event & Expo” – Predsjednik Drvnog klastera “Namještaj i drvo” – Sarajevo
doc. dr. sc. ekonomskih nauka
BH Telekom - odjel za strateško investiranje
Generalni direktor i Predsjednik Upravnog odbora,Vijeća stranih investitora BiH
Direktorica Vienna osiguranja d.d.
Sabina Mujanović proglašena najboljim direktorom osiguravajućih društava u BiH za 2019. godinu.
Direktor FEN - Puračić - Lukavac
Prorektor za naučnoistraživački rad UNSA
dr.sc. autor i recenzent mnogobrojnih izdanja iz oblasti sigurnosti
Senior Konusultant u BI Consulting d.o.o. i partner firme Accelerant Consulting BV
Business Development Analyst
Startup studio Fondacije Mozaik
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Executive Director
Executive Director Relax Tours Travel agency & General Manager Pino Nature Hotel - Sarajevo
Country manager za američku korporaciju Hewlett Packard Enterprise
Digitalna transformacija, investicije i geopolitika
Direktor
Poduzetnica i predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH
Dopredsjednik
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Predsjednik uprave "AS Group"
Direktor "AS Holding"
Direktor
Red. Prof. dr. Ismar Alagic dipl.inz.mas. TRA Agencija za razvoj opcine Tesanj Direktor
Coral Interijer d.o.o.
Predsjednik - Drvni klaster Hercegovina
Šef Odsjeka
Odsjek za privredu Opštine Teslić
Direktor i suvlasnik MS&WOOD
Uspješan poslovni čovjek sa višegodišnjim iskustvom u drvno-prerađivačkoj industriji
Savjetnik direktora
"HIFA Petrol" - Sarajevo
Direktor
Direktor i vlasnik ENI-EM d.o.o.
Direktor
Direktor razvojne agencije Žepče
STRUČNI SAVJETNIK ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN
Institut za intelektualno vlasništvo BiH - Mostar
Direktor JP “ŠPD ZDK“
Stone Spheres Zavidovici
Saradnik fondacije "Piramide sunca", promotor "Kamene kugle" Zavidovići
Direktor
Vlasnik tekstilne kompanije "ZIKO" - Zavidovići
Udruženje privrednika Musiad - Turska
Zamjenik direktora
“Fortuna Tours” Mostar
Direktor Odjela za poslovanje sa privredom
"ProCredit Bank"
Direktor
"Sarajevo šume"
URBAS energietechnik
Business Club “EventExpo”
Vlada ZDK
Vanjskotrgovinska komora BiH
Komora FBiH
“ProCredit Bank”
“Vispak”
“Puđa”
“Menprom”
“Meggle”
“MBA Centar”
“Klas”
“Brojler”
“Madi”
“Bimal”
Brčko distrikt BiH
Bijeljina
Gradiška
Gračanica
Vinkovci
Čapljina
Bosanska Krupa
Živinice
Doboj
Ljubuški
Centar – Sarajevo
Zavidovići
Novi Grad
Zvornik
Novo Sarajevo
Kreševo
Petrovo
Kikinda
Ilidža
Brod
Jajce
Tešanj
Mostar
Teslić
Kakanj
Žepče
Cazin
Sarajevo
Maglaj
Visoko
Tuzla
Trebinje
Konjic
Bosanski Petrovac
Bihać
Prijedor
MS & Wood d.o.o.
Designed Solid Wood Furniture
BIG SEE Product Design Award 2018 - WINNER; German Design Award
Gazzda d.o.o.
Designed Solid Wood Furniture
Red Dot Award
Drvni klaster “Namještaj i drvo”
Wood Industry
TISA KOMERC
wood and metal industry - Drvna i metalna industrija
wood and metal industry - Drvna i metalna industrija
Standard Furniture Factory
Wood Industry
IZAZOV
Furniture Factory
Novi Travnik
Arting gradnja
Furniture
M Project d.o.o.
Wood Panel Products
3D Vision
Designed Solid Wood Furniture
Eni-em d.o.o.
Solid Wood Furniture
Hurem Wood Dream d.o.o.
“HUREM WOOD DREAM”
Solid Wood Furniture
Stil d.o.o.
Stylish Solid Wood Furniture
Udruženje poslovnih žena u BiH
Razvojna agencija Žepče
Sani global d.o.o.
Plywood and Solid Boards
Aureus d.o.o.
Solid Wood Furniture
Kraning d.o.o.
Proizvodnja namještaja po mjeri
Proizvodnja brendiranog, masivnog, pločastog i namještaja po mjeri, stepeništa,opremanje sudnica i kino dvorana, specijalna vojna ambalaža
Kiseljak
Fotografije
Informacije o događaju