Open Business Forum No.1 “TOP 100”

Susret privrednika i menadžera

Susreti najuspješnijih privrednika i menadžera BiH pod zvaničnim nazivom “Open Business Forum BiH No.1” će po treći puta okupiti predstavnike najvećih kompanija u BiH prema zvaničnim podacima iz 2021. godine gdje i Vi pripadate samom vrhu.
Pored najuspješnijih kompanija iz BiH, učešće u događaju će uzeti i Komore u BiH i nekih drugih zemalja,institucije,ambasade u BiH i njihovi privredni odjeli,predstavnici lokalnih zajednica,finansijskog sektora i dr.,tako da će ovo biti jedan od najvećih regionalnh događaja, poslije otvaranja teniskog kompleksa i turnira na kojima je učestvovao i prvi reket svijeta Novak Đoković.
Ovo je prilika akterima događaja da se u direktnim razgovorima i panel diskusijama otvore svi
aktuelni problemi u funkcionisanju kompanija, a gdje institucije sistema
mogu adekvatno djelovati u cilju olakšanja poslovanja i stvaranja što
boljeg poslovnog ambijenta i stvaranja uslova za nove investicije od
kojih će neke od njih biti i predstavljene. Glavne teme razgovora
konferencije i diskusija biti će usmjerena prema aktuelnoj situaciji i
problemima u energetskom sektoru, turističkim
potencijalima i investicijama, strategijama turizma i zaštiti okoliša, obnovljivim izvorima energije,
novim investicijama i dobrim praksama u lokalnom ekonomskom razvoju –
ženskom preduzetništvu, novim carinskim propisima u izvozu i uvozu, javnom privatnom partnertstvu, inovativnosti i digitalizaciji kao komparativnim prednostima ekonomskog razvoja. Poseban aspekt ćemo posvetiti analizi učestvovanja naših
privrednika na sajmu “Dubai Expo” naročito u oblasti turizma i mogućnostima novih stranih investicija u BiH.

Business Forum organizuje agencija i Business Club “EventExpo – Kupujmo i Koristimo
Bosansko i Hercegovačko” sa partnerima:Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Fondacijom “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ sa dr.Osmanagićem, Norveško-bosanskom komorom,Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,Privrednom komorom FBiH i RS, Ministarstvom finansija BiH,Vijećem stranih investitora,FIPA (Agencija za unapređenje stranih investija u BiH),Upravom za neindirektno oporezivanjem,Drvnim klasterom BiH “Namještaj i
drvo” Sarajevo, Unijom lokalnih zajednica Zapadnog Balkana, Razvojnim agencijama,
udruženjima privrednika i poslodavaca u BiH, Investicijskim fondovima,komercijalnim i razvojnim bankama,
kompanijama, medijskim kućama i dr.

Nakon prezentacija i panel diskusija konferencije, predviđena su dodjela priznanja i zahvalnica i B2B poslovni razgovori i
druženje između učesnika događaja, a da bi poslovni razgovori bili jošuspješniji, naročito u pogledu novih investicija, planirani su dolasci i gostiju iz inostranstva.

Podijeli na društvene mreže
80.00 KM
BRONZE

Kotizacija za učesnike, osvježenje tokom konferencije

100.00 KM
SILVER

Kotizacija, ručak i osvježenje

150.00 KM
Gold

Kotizacija, ručak, osvježenje i reklamiranje loga kompanije na video zidu tokom konferencije i web stranici konferencije, posjeta tunelima Ravne u prisustvo domaćina

Expert za energetiku
Profesor -Mašinski fakultet Sarajevo - Katedra za energetiku
Ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona
Privrednik i menadžer iz Zavidovića, vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Naučnik, autor, istraživač
Osnivač je neprofitne i nevladine Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ koja rukovodi iskopavanjima i geo-arheološkim istraživanjima.
Federalno Ministarstvo energetike i industrije
Pomoćnik ministra - Sektor energije
Moderator
"Pro public" d.o.o.
dipl.inž.maš. (odsjek MPD - Mehanička Prerada Drveta)
Direktor i vlasnik Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka
CIGRE - Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme
Predstavnik Biznis centra bh. dijaspore
Diaspora invest
Osnivač i direktor
Project Manager na kompleksnim arhitektonskim projektima do investicijskog savjetovanja i savjetovanja iz oblasti upravljanja.
Ekonomski fakultet Sarajevo
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
"Urbas Maschinenfabrik" Ges.m.b.H
Predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Executive Director Foreign Investors Council
Vijeće stranih investitora - Izvršna direktorica
BIGMEV - Centar za razvoj odnosa sa BiH
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA
Program manager - Koordinator Projekta
first depauty chairman - Bahrain - Predstavnik arapskih zemalja
Ekonomski fakultet Sarajevo i IUS - Dekan
ITA - Odjel Ambasade Italije
ITA - Odjel Ambasade Italije za promociju ekonomskih odnosa
Direktor
Udruženje privrednika "Motrix" ZDK i "Tisa - Komerc" d.o.o.
Direktor
Javno preduzeće "Nacionalni park Una"
Pomoćnik ministra
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo
dipl.ing.šum.
Predsjednik Udruženja inženjera i šumara FBiH - UŠIT
Direktor
Direktor "MR Wood"
JP Elektroprivreda BiH
doctor nauka iz područja održivog razvoja u elektroenergetici
Direktor
Predsjednik Uprave ProCredit Bank
Executive Director
Europe Group
Poslanik u Parlamentu FBiH i bivši Ministar privrede Kantona Sarajevo
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
Direktorica sektora za ekonomsko-pravne poslove privredne komore RS
Advokatska firma"Folkman AS" - Norveška
Norvesko - Bosanska privredna komora
Adis Dr. Fejzić
BiH skulptor
Alcori AS - Norveška
Norveško - Bosanska privredna komora
Amasadorica BiH u Hrvatskoj
Sektor za edukaciju VTK BiH
MinistarVo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko - dobojskog kantona
Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Moderator i voditelj konferencije
Viši asistent na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
Generlni direktor Arcelor Mittal
Generlni direktor Arcelor Mittal
Poslanik u Parlamentu FBiH
Bivši Ministar i Premijer Premijer u ZDK
Načelnik
Načelnik općine Kakanj
Privrednik i estradna ličnost
Privrednik i estradna ličnost
Bivša zastupnica u Parlamentu FBiH i free zona Visoko
Direktor
Direktor "Standard" - Prnjavor
Ceo & Founder
Direktor kompanije Gazzda
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Organizator konferencija – “Event & Expo” – Predsjednik Drvnog klastera “Namještaj i drvo” – Sarajevo
doc. dr. sc. ekonomskih nauka
BH Telekom - odjel za strateško investiranje
Generalni direktor i Predsjednik Upravnog odbora,Vijeća stranih investitora BiH
Ekonomski ekspert
Direktorica Vienna osiguranja d.d.
Sabina Mujanović proglašena najboljim direktorom osiguravajućih društava u BiH za 2019. godinu.
Direktor FEN - Puračić - Lukavac
Prorektor za naučnoistraživački rad UNSA
dr.sc. autor i recenzent mnogobrojnih izdanja iz oblasti sigurnosti
Senior Konusultant u BI Consulting d.o.o. i partner firme Accelerant Consulting BV
Business Development Analyst
Startup studio Fondacije Mozaik
Poduzetnica
Magistrica ekonomije, inženjer rudarstva, poduzetnica i kolumnistica
Moderator konferencije
Članica Predsjednistva RAP Poslovna zena
Predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i potpredsjednik Foruma komora Jadransko-jonskog područja (AIC)
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Executive Director
Executive Director Relax Tours Travel agency & General Manager Pino Nature Hotel - Sarajevo
Country manager za američku korporaciju Hewlett Packard Enterprise
Digitalna transformacija, investicije i geopolitika
Direktor
Poduzetnica i predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH
Dopredsjednik
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Predsjednik uprave "AS Group"
Direktor "AS Holding"
Direktor
Red. Prof. dr. Ismar Alagic dipl.inz.mas. TRA Agencija za razvoj opcine Tesanj Direktor
Direktor
Regionalni menadžer Algotech - Beograd
Coral Interijer d.o.o.
Predsjednik - Drvni klaster Hercegovina
Šef Odsjeka
Odsjek za privredu Opštine Teslić
Direktor i suvlasnik MS&WOOD
Uspješan poslovni čovjek sa višegodišnjim iskustvom u drvno-prerađivačkoj industriji
Direktor
Izvršna direktorica za ekonomska i finansijska pitanja „Tvornice cementa Kakanj“
Dekan
Dekan Šumarskog fakulteta Sarajevo
Direktor
Direktor "Lignopro" - Sarajevo - Zastupništo "Weinig" za BiH
Savjetnik direktora
"HIFA Petrol" - Sarajevo
Direktor
Direktor i vlasnik E&M-BHPAL d.o.o. Travnik
Direktor
Direktor i vlasnik ENI-EM d.o.o.
Direktor
Direktor razvojne agencije Žepče
Izvršni direktor
M&I Systems Banja Luka
STRUČNI SAVJETNIK ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN
Institut za intelektualno vlasništvo BiH - Mostar
Direktor JP “ŠPD ZDK“
Direktor
Agencija za certificiranje Halal kvalitete
Stone Spheres Zavidovici
Saradnik fondacije "Piramide sunca", promotor "Kamene kugle" Zavidovići
Direktor
Vlasnik tekstilne kompanije "ZIKO" - Zavidovići
Udruženje privrednika Musiad - Turska
Zamjenik direktora
“Fortuna Tours” Mostar
Direktor Odjela za poslovanje sa privredom
"ProCredit Bank"
Izvršni direktor
Sektor za marketing i prodaju ZTC “Banja Vrućica”
Direktor
"Sarajevo šume"
Dekan
Dekan - Tehnički Fakultet Travnik
Direktor
Predstavnik privredne komore Republike Srpske, direktor područne komore Doboj
Član Uprave za finansije i kontroling
Elnos Grupa - Banjaluka
URBAS energietechnik
Business Club “EventExpo”
Vlada ZDK
Vanjskotrgovinska komora BiH
Komora FBiH
“ProCredit Bank”
“Vispak”
“Puđa”
“Menprom”
“Meggle”
“MBA Centar”
“Klas”
“Brojler”
“Madi”
“Bimal”
Brčko distrikt BiH
Bijeljina
Gradiška
Gračanica
Vinkovci
Čapljina
Bosanska Krupa
Živinice
Doboj
Ljubuški
Centar – Sarajevo
Zavidovići
Novi Grad
Zvornik
Novo Sarajevo
Kreševo
Petrovo
Kikinda
Ilidža
Brod
Jajce
Tešanj
Mostar
Teslić
Kakanj
Žepče
Cazin
Sarajevo
Maglaj
Visoko
Tuzla
Trebinje
Konjic
Bosanski Petrovac
Bihać
Prijedor
MS & Wood d.o.o.
Designed Solid Wood Furniture
BIG SEE Product Design Award 2018 - WINNER; German Design Award
Gazzda d.o.o.
Designed Solid Wood Furniture
Red Dot Award
Drvni klaster “Namještaj i drvo”
Wood Industry
TISA KOMERC
wood and metal industry - Drvna i metalna industrija
wood and metal industry - Drvna i metalna industrija
Standard Furniture Factory
Wood Industry
IZAZOV
Furniture Factory
Novi Travnik
Arting gradnja
Furniture
M Project d.o.o.
Wood Panel Products
3D Vision
Designed Solid Wood Furniture
Eni-em d.o.o.
Solid Wood Furniture
Hurem Wood Dream d.o.o.
“HUREM WOOD DREAM”
Solid Wood Furniture
Stil d.o.o.
Stylish Solid Wood Furniture
Udruženje poslovnih žena u BiH
Razvojna agencija Žepče
Sani global d.o.o.
Plywood and Solid Boards
Aureus d.o.o.
Solid Wood Furniture
Kraning d.o.o.
Proizvodnja namještaja po mjeri
Proizvodnja brendiranog, masivnog, pločastog i namještaja po mjeri, stepeništa,opremanje sudnica i kino dvorana, specijalna vojna ambalaža
Kiseljak
Fotografije
Informacije o događaju