Drugi kombinovani – uživo i virtualni sajam općina (opština) i gradova uz javno predstavljanje i direktne susrete učesnika, gdje ćemo predstaviti sve privredne, turističke i druge komparativne prednosti svake lokalne zajednice, pozvati investitore iz zemlje i inostranstva da iskoriste priliku i poziv za ulaganje u ostvarenju zajedničkog interesa.

Podijeli na društvene mreže
Gradiška
Gračanica
Vinkovci
Čapljina
Bosanska Krupa
Živinice
Doboj
Ljubuški
Centar – Sarajevo
Zavidovići
Novi Grad
Zvornik
Prozor – Rama
Novo Sarajevo
Istočni Stari Grad
Kreševo
Petrovo
Višegrad
Kikinda
Zrenjanin
Ilidža
Brod
Jajce
Mostar
Kakanj
Žepče
Cazin
Sarajevo
Visoko
Tuzla
Trebinje
Goražde
Bihać
Prijedor
Novi Travnik
Ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona
Privrednik i menadžer iz Zavidovića, vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Naučnik, autor, istraživač
Osnivač je neprofitne i nevladine Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ koja rukovodi iskopavanjima i geo-arheološkim istraživanjima.
Predstavnik Biznis centra bh. dijaspore
Diaspora invest
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
"Urbas Maschinenfabrik" Ges.m.b.H
Predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Executive Director Foreign Investors Council
Vijeće stranih investitora - Izvršna direktorica
diplomirani inžinjer saobraćaja i komunikacija
Gradonačelnik Visoko
Direktor
Udruženje privrednika "Motrix" ZDK i "Tisa - Komerc" d.o.o.
Direktor
Javno preduzeće "Nacionalni park Una"
Pomoćnik ministra
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo
dipl.ing.šum.
Predsjednik Udruženja inženjera i šumara FBiH - UŠIT
Direktor
Direktor "MR Wood"
Executive Director
Europe Group
Amasadorica BiH u Hrvatskoj
Sektor za edukaciju VTK BiH
Poslanik u Parlamentu FBiH
Bivši Ministar i Premijer Premijer u ZDK
Direktor
Direktor "Standard" - Prnjavor
Ceo & Founder
Direktor kompanije Gazzda
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Organizator konferencija – “Event & Expo” – Predsjednik Drvnog klastera “Namještaj i drvo” – Sarajevo
doc. dr. sc. ekonomskih nauka
BH Telekom - odjel za strateško investiranje
Prorektor za naučnoistraživački rad UNSA
Senior Konusultant u BI Consulting d.o.o. i partner firme Accelerant Consulting BV
Business Development Analyst
Startup studio Fondacije Mozaik
Predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i potpredsjednik Foruma komora Jadransko-jonskog područja (AIC)
Executive Director
Executive Director Relax Tours Travel agency & General Manager Pino Nature Hotel - Sarajevo
Country manager za američku korporaciju Hewlett Packard Enterprise
Digitalna transformacija, investicije i geopolitika
Dopredsjednik
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Predsjednik uprave "AS Group"
Direktor "AS Holding"
Coral Interijer d.o.o.
Predsjednik - Drvni klaster Hercegovina
Dekan
Dekan Šumarskog fakulteta Sarajevo
Scrum Master
Authority Partners - Sarajevo
Direktor
Direktor i vlasnik ENI-EM d.o.o.
STRUČNI SAVJETNIK ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN
Institut za intelektualno vlasništvo BiH - Mostar
Stone Spheres Zavidovici
Saradnik fondacije "Piramide sunca", promotor "Kamene kugle" Zavidovići
Zamjenik direktora
“Fortuna Tours” Mostar
Direktor Odjela za poslovanje sa privredom
"ProCredit Bank"
Izvršni direktor
Sektor za marketing i prodaju ZTC “Banja Vrućica”

Sajam, prezentacije aktuelnih projekata, B2B 

Prezentacije aktuelnih projekata, završna obraćanja, zatvaranje sajma

50.00 KM
Silver

Posjeta svim prezentacijama, konferenciji i virtualnim štandovima, mogućnost za uspostavljanje kontakata i održavanje direktnih sastanaka

100.00 KM
Gold

Prezentacija za kompanije - virtualni štand, posjeta svim prezentacijama, konferenciji i virtualnim štandovima, mogućnost za uspostavljanje kontakata i održavanje direktnih sastanaka

200.00 KM
Premium

Prezentacija lokalne zajednice - Virtualni štand, posjeta svim prezentacijama, konferenciji i virtualnim štandovima, mogućnost za uspostavljanje kontakata i održavanje direktnih sastanaka

Fotografije
Informacije o događaju
Sponzori