Sajam lokalnih zajednica

Prvi kombinovani – virtualni i uživo sajam općina (opština) i gradova uz javno predstavljanje i direktne susrete učesnika, gdje ćemo predstaviti sve privredne, turističke i druge komparativne prednosti svake lokalne zajednice, pozvati investitore iz inostranstva da iskoriste priliku i poziv za ulaganje u ostvarenju zajedničkog interesa.

Podijeli na društvene mreže
Gradiška
Gračanica
Vinkovci
Čapljina
Bosanska Krupa
Živinice
Doboj
Ljubuški
Centar – Sarajevo
Zavidovići
Novi Grad
Zvornik
Prozor – Rama
Novo Sarajevo
Istočni Stari Grad
Kreševo
Petrovo
Višegrad
Kikinda
Zrenjanin
Ilidža
Brod
Jajce
Mostar
Kakanj
Cazin
Visoko
Tuzla
Trebinje
Goražde
Novi Travnik
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Organizator konferencija – “Event & Expo” – Predsjednik Drvnog klastera “Namještaj i drvo” – Sarajevo
dr. sc. ekonomskih nauka
Zastupnica u Parlamentu FBiH sa akademskom titulom doktorice ekonomskih nauka
Naučnik, autor, istraživač
Osnivač je neprofitne i nevladine Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ koja rukovodi iskopavanjima i geo-arheološkim istraživanjima.
Ekonomski ekspert
Senior Konusultant u BI Consulting d.o.o. i partner firme Accelerant Consulting BV
Business Development Analyst
Startup studio Fondacije Mozaik
Predstavnik Biznis centra bh. dijaspore
Diaspora invest
Predstavnik kompanije Urbas Maschinenfabrik Ges.m.b.H
predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Executive Director Foreign Investors Council
Vijeće stranih investitora - Izvršna direktorica
Šefica EBRD-a za BiH
Šefica EBRD-a za BiH
Country manager za američku korporaciju Hewlett Packard Enterprise
Digitalna transformacija, investicije i geopolitika
Executive Director
Europe Group
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
Dopredsjednik
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Predsjednik uprave "AS Group"
Direktor "AS Holding"
Direktor
"Tisa - Komerc" d.o.o.
Direktor
Sektor za edukaciju VTK BiH
Pomoćnik ministra
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo
Direktor
Javno preduzeće "Nacionalni park Una"
Direktor
Vlasnik tekstilne kompanije "ZIKO" - Zavidovići
Udruženje privrednika Musiad - Turska
Zamjenik direktora
“Fortuna Tours” Mostar
Direktor Odjela za poslovanje sa privredom
"ProCredit Bank
dipl. inž. maš.
Predavač za obuke projektanta namještaja

Sajam, prezentacije aktuelnih projekata, B2B 

Prezentacije aktuelnih projekata, završna obraćanja, zatvaranje sajma

50.00 KM
Silver

Posjeta svim prezentacijama, konferenciji i virtualnim štandovima, mogućnost za uspostavljanje kontakata i održavanje direktnih sastanaka

100.00 KM
Gold

Prezentacija za kompanije - virtualni štand, posjeta svim prezentacijama, konferenciji i virtualnim štandovima, mogućnost za uspostavljanje kontakata i održavanje direktnih sastanaka

200.00 KM
Premium

Prezentacija lokalne zajednice - Virtualni štand, posjeta svim prezentacijama, konferenciji i virtualnim štandovima, mogućnost za uspostavljanje kontakata i održavanje direktnih sastanaka

Fotografije
Informacije o događaju
Sponzori