Samit ŠiP JE

Prvi skup ove vrste u Bosni i Hercegovini

Podijeli na društvene mreže
dipl.inž.maš. (odsjek MPD - Mehanička Prerada Drveta)
Direktor i vlasnik Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
"Urbas Maschinenfabrik" Ges.m.b.H
Predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Direktor
Udruženje privrednika "Motrix" ZDK i "Tisa - Komerc" d.o.o.
dipl.ing.šum.
Predsjednik Udruženja inženjera i šumara FBiH - UŠIT
Direktor
Direktor "MR Wood"
Direktorica sektora za ekonomsko-pravne poslove privredne komore RS
Poslanik u Parlamentu FBiH
Bivši Ministar i Premijer Premijer u ZDK
Ministar - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Bivša zastupnica u Parlamentu FBiH i free zona Visoko
Direktor
Direktor "Standard" - Prnjavor
Ceo & Founder
Direktor kompanije Gazzda
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Organizator konferencija – “Event & Expo” – Predsjednik Drvnog klastera “Namještaj i drvo” – Sarajevo
Direktor FEN - Puračić - Lukavac
Prorektor za naučnoistraživački rad UNSA
Predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i potpredsjednik Foruma komora Jadransko-jonskog područja (AIC)
Dopredsjednik
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Ministar
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Direktor
Red. Prof. dr. Ismar Alagic dipl.inz.mas. TRA Agencija za razvoj opcine Tesanj Direktor
Menadžer
Menadžer u kompaniji "SECOM" - Visoko
Coral Interijer d.o.o.
Predsjednik - Drvni klaster Hercegovina
Direktor i suvlasnik MS&WOOD
Uspješan poslovni čovjek sa višegodišnjim iskustvom u drvno-prerađivačkoj industriji
Dekan
Dekan Šumarskog fakulteta Sarajevo
Direktor
Direktor "Lignopro" - Sarajevo - Zastupništo "Weinig" za BiH
Direktor
Direktor i vlasnik ENI-EM d.o.o.
STRUČNI SAVJETNIK ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN
Institut za intelektualno vlasništvo BiH - Mostar
Direktor JP “ŠPD ZDK“
Direktor Odjela za poslovanje sa privredom
"ProCredit Bank"
Dekan
Dekan - Tehnički Fakultet Travnik
Business Club “EventExpo”
Vanjskotrgovinska komora BiH
“ProCredit Bank”
MS & Wood d.o.o.
Designed Solid Wood Furniture
BIG SEE Product Design Award 2018 - WINNER; German Design Award
Gazzda d.o.o.
Designed Solid Wood Furniture
Red Dot Award
Drvni klaster “Namještaj i drvo”
Wood Industry
TISA KOMERC
wood and metal industry - Drvna i metalna industrija
wood and metal industry - Drvna i metalna industrija
Standard Furniture Factory
Wood Industry
IZAZOV
Furniture Factory
“Mega Drvo” d.o.o.
Solid Wood Furniture
MEGA DRVO Ltd is a family enterprise, founded in 1996 in Bijeljina.
Arting gradnja
Furniture
Ramex d.o.o
Solid Wood Furniture
IKEA Products
Rattan Sedia
Rattan Furniture
M Project d.o.o.
Wood Panel Products
3D Vision
Designed Solid Wood Furniture
Eni-em d.o.o.
Solid Wood Furniture
Hurem Wood Dream d.o.o.
“HUREM WOOD DREAM”
Solid Wood Furniture
Stil d.o.o.
Stylish Solid Wood Furniture
Razvojna agencija Žepče
Sani global d.o.o.
Plywood and Solid Boards
Aureus d.o.o.
Solid Wood Furniture
Kraning d.o.o.
Proizvodnja namještaja po mjeri
Proizvodnja brendiranog, masivnog, pločastog i namještaja po mjeri, stepeništa,opremanje sudnica i kino dvorana, specijalna vojna ambalaža
Zaharex d.o.o.
Proizvodnja madraca i posteljine
Proizvodnja madraca, bonel žičanih jezgra, spužve kao i posteljine, prekrivača, štep deka, jastuka, jorgana, nadmadraca i sl
Well d.o.o.
Maloprodaji boja, stakla i proizvoda od metala
Firme: firma osnovana  2004. godine kao firma čija se primarna djelatnost zasniva na maloprodaji boja, stakla i proizvoda od metala.
Hamidović d.o.o.
TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE
Prerada drveta i proizvodnja proizvoda od drveta,baštenski program,bosanske kuće i šadrvani,te ostali proizvodi od drveta.
Label Inženjering d.o.o.
Proizvodnja namještaja
Kruško rezbarija
Rezbarijska radnja
Od tradicionalne drvorezbarije poprimila obrise novog vremena ukombinovane sa korištenjem moderne tehnologije CNC i LASER mašina se izdvojila kao jedinstvena privredna organizacija drvorezbarstva na našem područiju i šire.
Hajder – Art studio
Umjetnička radionica
Umjetnička radionica koja se bavi rezbarstvom (duborezom) u drvetu proizvodeći razne vrste namještaja, a najpoznatiji rad je stolica za Svetog Oca - Papu; Proizvodnja drvenih i didaktičkih igračaka.
0.00 KM
Gratis

Besplatna ulaznica za prvih 15 posjetilaca

50.00 KM

Cijena za članove Drvnog klastera "Namještaj i drvo", "EventExpo" Kupujmo i Koristimo Bosansko i Hercegovačko,
a uključuje ručak i osvježenje.

100.00 KM
100

Cijena za sve posjetioce, a uključuje ručak i osvježenje, kao i aktivno učešće u diskusijama

500.00 KM
500

Cijena uključuje postavljanje reklame - bannera u toku cijele konferencije i reklamiranje u video prilogu konferencije, ručak i osvježenje do 2 člana kompanije - ustanove

1,000.00 KM
1000

Cijena uključuje predstavljanje kompanije do 10 minuta, postavljanje reklame - bannera u toku cijele konferencije i reklamiranje u video prilogu konferencije, izjava za medije, ručak i osvježenje do 3 člana kompanije - ustanove

1,500.00 KM
1500

Srebrni sponzor - Cijena uključuje predstavljanje kompanije do 15 minuta, dodjela priznanja - zahvalnice, postavljanje reklame - bannera u toku cijele konferencije i reklamiranje u video prilogu konferencije, izjava za medije, ručak i osvježenje do 4 člana kompanije - ustanove

2,000.00 KM
2000

Zlatni sponzor - Cijena uključuje predstavljanje kompanije do 20 minuta, dodjela priznanja - zahvalnice, postavljanje reklame - bannera u toku cijele konferencije i reklamiranje u video prilogu konferencije,prezentacija na web portalima, izjava za medije, ručak i osvježenje do 4 člana kompanije - ustanove

Fotografije
Informacije o događaju