KONFERENCIJA O TURIZMU I ZAŠTITI OKOLIŠA U PARKU PRIRODE TAJAN KOJI JE TURISTIČKI BISER ZDK-a

U Kamenici kod Zavidovića je 29.07.2021. godine u sklopu projekta “Tajan 2021”održana Konferencija o šumarstvu i Konferencija o turizmu i zaštiti okoliša, a u organizaciji agencije “EventExpo” Kupujmo i koristimo Bosansko i Hercegovačko i Drvog klastera “Namještaj i drvo” i partnera Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH. Pokrovitelji konferencija su bili Vanjskotrgovinska komora BiH, Privredna komora FBiH, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona, te općine Kakanj i Zavidovići.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici ova dva izrazito važna sektora za privređivanje u ZDK-u i Federaciji BiH, predstavnici komorskog sistema, Vlade ZDK, lokalnih zajednica i kompanija.

Sagledano je stanje i perspektive u oblasti šumarstva i turizma, sa posebnim fokusom na Park prirode “Tajan” koji se nalazi između općina Zavidovići i Kakanj.

Učesnike je u ime Vlade ZDK-a pozdravio ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsad Hadžić, koji je dao punu podršku razvoju turizma na ovom području, rekavši da će Vlada podržati svaku ideju i projekat iza kojih stoji struka, a koji će doprinijeti promociji i razvoju turističkog bisera Park prirode Tajan.

Potpredsjednik Privredne/gospodarske komore FBiH Mirsad Jašarspahić rekao je da se moramo okrenuti korištenju prirodnih i turističkih potencijala, te da se nadležne institucije moraju posvetiti razvoju ovog sektora, što je preduslov za ulaganje domaćeg i stranog kapitala u turizam.

Savjetnik ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Kasim Alić istakao je da je Vlada opredijeljena da modernizuje putnu komunikaciju Zavidovići-Kamenica-Ponijeri što će donijeti bolju turističku perspektivu ovom kraju.

Na Konferenciji o šumarstvu je istaknuto da su šume izrazito važan resurs ovog kantona, posebno općine Zavidovići, te da je Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona dobavljač drvne sirovine važan oslonac za razvoj sektora drvoprerade koji u ovom kantonu zapošljava oko 3.500 radnika.

Naglašen je i problem zaostalih mina koje onemogućuju eksploataciju i gazdovanje šumom, te da se u općini Zavidovići pod minama još uvijek nalazi oko 28 kvadratnih kilometara šume.

Nakon održavanja prošlogodišnjeg projekta i konferencija “Tajan 2020” na lokacijama općina Kakanj i Zavidovića , na kraju je najavljeno da će se projekat “Tajan 2022” i konferencije nastaviti i u narednim godinama, tj već je postao tradicija zbog ogromnog značaja za razvoj turističkih i privrednih potencijala općina i Zeničko-dobojskog kantona.

Press služba ZDK

Podijeli objavu na društvene mreže
Posljednji događaji
1 Oktobra, 2022
18 Marta, 2022
Pretraži događaje