Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja Internet stranica www.e-ventexpo.com

Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranica www.e-ventexpo.com (“stranice”) (pružatelj usluga Agencija za reklamu i propagandu „Kupujmo Balkansko“ upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Internet stranica. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@e-ventexpo.com

Prihvaćanje Općih uvjeta
1. Pristupanjem stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Internet stranica www.e-ventexpo.com (“Opći uvjeti”), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

Promjene Općih uvjeta i stranica
2. Agencija zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. AgencijaVam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
3. Agencija zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.
4. Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu sa pozitivnim propisima, te općim moralnim i etičkim načelima. Agencijaima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

Registracija korisnika
5. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.
6. U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.
7. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila Agencijaima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
8. Uz svoje ime i prezime ne smijete navoditi imena tvrtki, brandova ili web stranica.
9. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.
10. Nakon registracije potrebno je aktivirati korisnički račun kako biste isti mogli ubuduće koristiti. Na Vašu e-mail adresu stići će link za aktivaciju koji je aktivan 15 minuta, nakon čega korisnički račun više nije moguće aktivirati. Svi neaktivirani korisnički računi biti će automatski obrisani od strane sustava kroz 24 sata od registracije.
11. Agencija zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opće uvjete ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad stranica. Agencija zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
12. U postupku registracije prikupljat ćemo od Vas određene osobne podatke koji podliježu Općim uvjetima zaštite osobnih podataka koji su dostupni ovdje.

Korištenje portala i interakcija korisnika
13. Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.
14. Dužni ste brinuti se o sigurnosti vaše korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. Agencija ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zlouporabu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu info@e-ventexpo.com
15. Svaki je korisnik osobno odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju s ostalim korisnicima stranica, te prihvaća da takva interakcija i komunikacija nema povjerljiv sadržaj, te u skladu sa time Agencija ima pravo, ali ne i obavezu, nadzirati komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem stranica.
16. Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:
a. se predstavljali u cilju svoje promocije;
b. naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
c. poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima:
d. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
e. maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
f. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
g. obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
h. prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
i. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
j. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
k. reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu
reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
l. provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
m. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
n. sugerirali Vašu povezanost sa stranicama;
o. kršili bilo koji pozitivan propis.
17. Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.
18. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.
19. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Agencija nije odgovorna za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

Sadržaj i usluge
20. Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara Agencija, naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici.
21. Objavljivanje vaših sadržaja na stranicama ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke Agencije, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.
22. Agencija ne odgovara za sadržaje objavljene od strane korisnika, već za sadržaj odgovaraju prvenstveno korisnici koji taj sadržaj objave.
23. Agencija ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.
24. Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Agencija nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Agencija se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Agencijom samo zbog postojanja veze s web stranicom.
25. Agencija do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u svezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.
26. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Agencija ne daje nikakva jamstva glede tačnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
27. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Agenciji, a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od Agencije, te nadoknaditi Agenciji svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
28. Agencija zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Agencija također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

Autorska prava
29. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama uključivo sa svim sadržajima koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravim intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i Agencije.
30. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
31. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo Agencije.
32. Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da se iste pregledavate za osobne svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
a. Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
b. Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i Agencije;
c. Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Agencije;
d. Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.
33. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Agencij aizričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.
34. Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, profila, komentara i sl.) na stranicama dajete Agenciji pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade. Agencija ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.
35. Jamstva korisnika. Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete Agenciji sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:
a. da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
b. da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
c. da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
d. da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, Agenciji, drugim korisnicima ili trećim osobama;
e. da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
36. Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Agenciji zbog vaše povrede ovih Općih uvjeta uključujući i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da ćete Agenciji i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

Odgovornost
37. Agencija ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.
38. Stranice koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Agencijakao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Agenciji.
39. Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga Agencija ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Agencija ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

Opće odredbe
40. Na odnos između Vas i Agencije primjenjuju se propisi važeći na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je sud u Zavidovićima.

Pretraži događaje