Podijeli na društvene mreže
Premijer ZDK
Premijer ZDK
Ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
Načelnik
Načelnik općine Kakanj
Privrednik i estradna ličnost
Privrednik i estradna ličnost
doc. dr. sc. ekonomskih nauka
Zastupnica u Parlamentu FBiH sa akademskom titulom doktorice ekonomskih nauka
Direktor FEN - Puračić - Lukavac
Prorektor za naučnoistraživački rad UNSA
dr.sc. autor i recenzent mnogobrojnih izdanja iz oblasti sigurnosti
Senior Konusultant u BI Consulting d.o.o. i partner firme Accelerant Consulting BV
Business Development Analyst
Startup studio Fondacije Mozaik
Predstavnik kompanije Urbas Maschinenfabrik Ges.m.b.H
predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Executive Director Foreign Investors Council
Vijeće stranih investitora - Izvršna direktorica
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Executive Director
Executive Director Relax Tours Travel agency & General Manager Pino Nature Hotel - Sarajevo
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
Dopredsjednik
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Direktor
Direktor "MR Wood"
Šef Odsjeka
Odsjek za privredu Opštine Teslić
Direktor
"Tisa - Komerc" d.o.o.
dipl.ing.šum.
Predsjednik Udruženja inženjera i šumara FBiH - UŠIT
Dekan
Dekan Šumarskog fakulteta Sarajevo
Direktor
Direktor "Lignopro" - Sarajevo - Zastupništo "Weinig" za BiH
Direktor
Direktor razvojne agencije Žepče
Direktor
Sektor za edukaciju VTK BiH
Direktor JP “ŠPD ZDK“
Direktor
Javno preduzeće "Nacionalni park Una"
Stone Spheres Zavidovici
Saradnik fondacije "Piramide sunca", promotor "Kamene kugle" Zavidovići
Direktor
Vlasnik tekstilne kompanije "ZIKO" - Zavidovići
Udruženje privrednika Musiad - Turska
Zamjenik direktora
“Fortuna Tours” Mostar
Estradni umjetnik i virtuoz na harmonici
Vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Privrednik i menadžer iz Zavidovića, vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Izvršni direktor
Sektor za marketing i prodaju ZTC “Banja Vrućica”
Direktor
Predstavnik privredne komore Republike Srpske, direktor područne komore Doboj
Informacije o događaju