Podijeli na društvene mreže
Ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona
Privrednik i menadžer iz Zavidovića, vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
"Urbas Maschinenfabrik" Ges.m.b.H
Predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Executive Director Foreign Investors Council
Vijeće stranih investitora - Izvršna direktorica
Direktor
Udruženje privrednika "Motrix" ZDK i "Tisa - Komerc" d.o.o.
Direktor
Javno preduzeće "Nacionalni park Una"
dipl.ing.šum.
Predsjednik Udruženja inženjera i šumara FBiH - UŠIT
Direktor
Direktor "MR Wood"
Amasadorica BiH u Hrvatskoj
Sektor za edukaciju VTK BiH
Poslanik u Parlamentu FBiH
Bivši Ministar i Premijer Premijer u ZDK
Poslanik u Parlamentu FBiH
Bivši Ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u ZDK
Načelnik
Načelnik općine Kakanj
Privrednik i estradna ličnost
Privrednik i estradna ličnost
doc. dr. sc. ekonomskih nauka
BH Telekom - odjel za strateško investiranje
Direktor FEN - Puračić - Lukavac
Prorektor za naučnoistraživački rad UNSA
dr.sc. autor i recenzent mnogobrojnih izdanja iz oblasti sigurnosti
Senior Konusultant u BI Consulting d.o.o. i partner firme Accelerant Consulting BV
Business Development Analyst
Startup studio Fondacije Mozaik
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Executive Director
Executive Director Relax Tours Travel agency & General Manager Pino Nature Hotel - Sarajevo
Dopredsjednik
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Šef Odsjeka
Odsjek za privredu Opštine Teslić
Dekan
Dekan Šumarskog fakulteta Sarajevo
Direktor
Direktor "Lignopro" - Sarajevo - Zastupništo "Weinig" za BiH
Direktor
Direktor razvojne agencije Žepče
Direktor JP “ŠPD ZDK“
Stone Spheres Zavidovici
Saradnik fondacije "Piramide sunca", promotor "Kamene kugle" Zavidovići
Direktor
Vlasnik tekstilne kompanije "ZIKO" - Zavidovići
Udruženje privrednika Musiad - Turska
Zamjenik direktora
“Fortuna Tours” Mostar
Estradni umjetnik i virtuoz na harmonici
Izvršni direktor
Sektor za marketing i prodaju ZTC “Banja Vrućica”
Direktor
Predstavnik privredne komore Republike Srpske, direktor područne komore Doboj
Informacije o događaju