Piramida 2023

Samit o obnovljivim izvorima energije, zaštiti okoliša i turizmu – “Energija bosanskih piramida”

Trenutni svjetski fokus u oblasti proizvodnje energije je na obnovljivim izvorima. Ovo je potrebno zbog klimatskih promjena i globalnog porasta potreba za energijom, ali i zbog trenutne dostupnosti tehnologija koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora. Mnogi danas smatraju da je investiranje u  obnovljive izvore energije ispravan korak za budućnost.

Podijeli na društvene mreže
Expert za energetiku
Profesor -Mašinski fakultet Sarajevo - Katedra za energetiku
Ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona
Privrednik i menadžer iz Zavidovića, vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Naučnik, autor, istraživač
Osnivač je neprofitne i nevladine Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ koja rukovodi iskopavanjima i geo-arheološkim istraživanjima.
Federalno Ministarstvo energetike i industrije
Pomoćnik ministra - Sektor energije
Moderator
"Pro public" d.o.o.
dipl.inž.maš. (odsjek MPD - Mehanička Prerada Drveta)
Direktor i vlasnik Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka
CIGRE - Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme
Predstavnik Biznis centra bh. dijaspore
Diaspora invest
Osnivač i direktor
Project Manager na kompleksnim arhitektonskim projektima do investicijskog savjetovanja i savjetovanja iz oblasti upravljanja.
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
"Urbas Maschinenfabrik" Ges.m.b.H
Predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Executive Director Foreign Investors Council
Vijeće stranih investitora - Izvršna direktorica
BIGMEV - Centar za razvoj odnosa sa BiH
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA
Program manager - Koordinator Projekta
Ekonomski fakultet Sarajevo i IUS - Dekan
ITA - Odjel Ambasade Italije
ITA - Odjel Ambasade Italije za promociju ekonomskih odnosa
Direktor
Udruženje privrednika "Motrix" ZDK i "Tisa - Komerc" d.o.o.
Profesor
Profesor na mašinskom fakultetu Sarajevo
Direktor
Javno preduzeće "Nacionalni park Una"
Pomoćnik ministra
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo
dipl.ing.šum.
Predsjednik Udruženja inženjera i šumara FBiH - UŠIT
Direktor
Direktor "MR Wood"
JP Elektroprivreda BiH
doctor nauka iz područja održivog razvoja u elektroenergetici
Poslanik u Parlamentu FBiH i bivši Ministar privrede Kantona Sarajevo
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
Direktorica sektora za ekonomsko-pravne poslove privredne komore RS
Adis Dr. Fejzić
BiH skulptor
Alcori AS - Norveška
Norveško - Bosanska privredna komora
Amasadorica BiH u Hrvatskoj
Sektor za edukaciju VTK BiH
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Organizator konferencija – “Event & Expo” – Predsjednik Drvnog klastera “Namještaj i drvo” – Sarajevo
doc. dr. sc. ekonomskih nauka
BH Telekom - odjel za strateško investiranje
dr.sc. autor i recenzent mnogobrojnih izdanja iz oblasti sigurnosti
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Direktor
Poduzetnica i predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH
Dopredsjednik
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Direktor i suvlasnik MS&WOOD
Uspješan poslovni čovjek sa višegodišnjim iskustvom u drvno-prerađivačkoj industriji
Direktor
Direktor i vlasnik ENI-EM d.o.o.
Stone Spheres Zavidovici
Saradnik fondacije "Piramide sunca", promotor "Kamene kugle" Zavidovići
Direktor
Vlasnik tekstilne kompanije "ZIKO" - Zavidovići
50.00 KM
Bronze

Ulaznica, ručak i osvježenje

80.00 KM
Silver

Ulaznica, ručak i osvježenje,obilazak tunela

200.00 KM
Gold

Ulaznica, ručak i osvježenje,logo kompanije na video ekranu tokom događaja, obilazak tunela,

300.00 KM
Premium

Ulaznica, ručak i osvježenje,obilazak tunela za 2 osobe, zahvalnica, logo kompanije na video ekranu tokom događaja,

500.00 KM
VIP

Ulaznica, ručak i osvježenje,obilazak tunela, postavljen banner tokom događaja, dijeljenje reklamnog materijala, učešće u panel diskusiji,prezentacija kompanije na video ekranu tokom događaja, zahvalnica

1,000.00 KM
Business

Ulaznica,ručak i osvježenje za 4 osobe,obilazak tunela,promotivni štand i dijeljenje reklamnih materijala, prezentacija kompanije na konferenciji 15 min kompanije na video ekranu tokom događaja,učešće u panel diskusiji, banner tokom konferencije,medijska prezentacija, zahvalnica

1,500.00 KM 1,200.00 KM
Sponzor panel diskusije

Ulaznice, ručak i osvježenje za 4 osobe,prezentacija kompanije na konferenciji 15 min,banner tokom konferencije, medijska prezentacija,prezentacija kompanije na video ekranu tokom događaja, zahvalnica,obilazak tunela,

1,500.00 KM
Bronzani sponzor

Ulaznice, ručak i osvježenje za 4 osobe,obilazak tunela,prezentacija kompanije na konferenciji 15 min,banner tokom konferencije, medijska prezentacija,
prezentacija kompanije na video ekranu tokom događaja, posebno priznanje za kompaniju

2,000.00 KM
Srebrni sponzor

Ulaznice, ručak i osvježenje za 4 osobe, obilazak tunela,prezentacija kompanije na konferenciji 15 min,banner tokom konferencije, medijska prezentacija,
prezentacija kompanije na video ekranu tokom događaja, posebno priznanje za kompaniju,prezentacija na web portalima tokom cijele godine

2,500.00 KM
Zlatni sponzor

Ulaznice, ručak i osvježenje za 6 osoba,obilazak tunela,prezentacija kompanije na konferenciji 15 min,banner tokom konferencije, medijska prezentacija,
prezentacija kompanije na video ekranu tokom događaja, posebno priznanje za kompaniju,prezentacija na web portalima tokom cijele godine

4,000.00 KM
Partner projekta

Ulaznice, ručak i osvježenje za 10 osoba,obilazak tunela,prezentacija kompanije na konferenciji 15 min,banner tokom konferencije, medijska prezentacija,
prezentacija kompanije na video ekranu tokom događaja, posebno priznanje za kompaniju,prezentacija na web portalima tokom cijele godine

10:00 - 10:30 - Okupljanje učesnika

10:30 - 11:00 - Izjave za medije

11:00 - 11:15 - Najava i pozdravni govori, otvaranje konferencije

11:15 - 11:30 - 1. Prezentacija - Kogeneracija i biomasa

11:30 - 12:15 - 1. Panel diskusija - Kogeneracija i biomasa

12:15 - 12:30 - 2. Prezentacija - Centar za obuku kadrova za obnovljive izvore energije

12:30 - 13:15 - 2. Panel diskusija - Solarne elektrane i investiranje u solarnu energiju 

13:15 - 13:30 - Pauza i B2B poslovni razgovori

13:30 - 13:45 - 3. Prezentacija - Drugi vidovi obnovljivih izvora energije

13:45 - 14:30 - 3. Panel diskusija - Drugi vidovi obnovljivih izvora energije (vjetroelektrane, hidroenergija, toplotne pumpe...), energetska efikasnost i zakonske regulative

14:30 - 14:45 - 4. Prezentacija - Turizam i zaštita okoliša

14:45 - 15:15 - 4. Panel diskusija - Turizam i zaštita okoliša

15:15 - 16:00 - Ručak i B2B poslovni razgovori

16:00 - 18:00 - Obilazak parka i tunela "Ravne 2" 

Govornici:
URBAS energietechnik
Vanjskotrgovinska komora BiH
Komora FBiH
“Madi”
Drvni klaster “Namještaj i drvo”
Wood Industry
TISA KOMERC
wood and metal industry - Drvna i metalna industrija
wood and metal industry - Drvna i metalna industrija
Eni-em d.o.o.
Solid Wood Furniture
Razvojna agencija Žepče
Fotografije
Informacije o događaju