Održana međunarodna drvno – tehnološka konferencija „Bosnian Pyramid of the Sun – Wood Days 2020“

Međunarodna drvno – tehnološka konferencija„Bosnian Pyramid of the Sun – Wood Days 2020“

Nakon uspješno održanih konferencija na otvorenom “Tajan 2020” u augustu i “Open Business Forum No. 1” u septembru mjesecu u organizaciji Agencije „Event & Expo“ i Drvnog klastera „Namještaj i drvo“ BiH – Sarajevo i partnera Privredne/Gospodarske komore FBiH u Visokom je 07.10.2020 na lokalitetu bosanskih piramida – Ravne 2 održana i Međunarodna drvno – tehnološka konferencija „Bosnian Pyramid of the Sun – Wood Days 2020“.

Konferencija je okupila predstavnike vodećih proizvođača namještaja, primarne prerade i šumarstva iz cijele BiH , obrazovnih institucija i ministarstava, jedinica lokalne samouprave i medija.

Na samom početku konferencije, učesnicima su se obratili: dr. Semir Osmanagić – osnivač fondacije „Arheološki park bosanske piramide sunca“, Dženana Hodžić dr.sc, zastupnica u Parlamentu FBiH, Mirsad Jašarspahić – predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH, Amir Zukić, ministar Federalnog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i  ispred organizatora  Dinko Mujkić, Predsjednik Drvnog klastera „Namještaj i drvo“ i Agencija „Event & Expo“- Business Club, koja se bavi organizovanjem konferencija,događaja,sajmova i promocijom bosanskohercegovačkih proizvoda.

Konferencija je započela sa  vrlo interesantnom prezentacijom austrijske kompanije URBAS koja gradi postrojenja kogeneracije na drvnu biomasu i proizvodi toplovodne kotlove koji proizvode i struju i toplotnu energiju . Takođe je predstavljeno EBRD (evropska banka za obnovu i razvoj) finansiranje za ovu investiciju, tako da zainteresovani mogu kompletno dobiti projekat po principu “ključ u ruke”.Ovakve investicije se isplate u prosjeku između 4 i 6 godina, a već ih je nekoliko napravljeno u našem okruženju.

Nakon veoma interesantne prezentacije, konferencija je nastavljena panel – diskusijama sa kvalitetnim učesnicima:
1.“Uticaj korona krize na šumarstvo i primarnu preradu i komentari na izmjene i dopune   Zakona o uslovima načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta“

Privredna/gospodarska komore FBiH – Mirsad Jašarspahić – predsjednik

“Secom” Visoko – Amina Pandžo – koordinator u proizvodnji

„BH-Pal“ Travnik – Emir Pajić – direktor

“Tat-Com” – Srbac – Dragan Tatomir – direktor

2. „Uticaj korona krize na izvoz i ulaganja u drvnoj industriji“.  Odsjek za privredu Opštine Teslić  – Dr.sc Samira Zelenbabić, šef  odsjeka    

Drvni klaster Hercegovina – Dragan Rezić, predsjednik

“Elgrad“- Teslić – Duško Nunić – koordinator u proizvodnji

 Razvojna agencija Žepče – Branka Janko – direktor


3. Obrazovanje i kadrovi – „Situacija na tržištu rada i potrebe za novim oblicima obrazovanja“

Razvojna agencija Tešanj (TRA) – prof. dr. Ismar Alagić – direktor

Šumarski fakultet Sarajevo – prof.dr. Muhamed Bajrić – Prodekan za NIR i finansije

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću – Miralem Mehanović mr.sc – Ph.D. kandidat na doktorskom studiju

Tehnički fakultet Travnik –prof.dr. sc. Hrustem Smailhodžić – dekan


4.Digitalizacija u industriji prerade drveta

Ustanova WMTA Banja Luka – Ustanova za stručno obrazovanje odraslih i

Udruž. INTERFOB – Udruž. šumarstva i prerade drveta BL – Zoran Vuković – direktor       

Institut za zaštitu intelektualnog vlasništva BiH – Mostar  – Goran Trifković, savjetnik

„ENI-EM“ – Matuzići – Dževad Ahmetović – direktor

“Kruško Design” – Tešanj – Damir Kruško – direktor

Moderator konferencije je bio novinar Elvir Starčević.

Nakon opširnih diskusija i donesenih zaključaka koji će biti dostavljeni učesnicima, institucijama nadležnim za rješavanja i medijima, učesnici konferencije su posjetili u društvu sa dr.Semirom Osmanagićem tunele „Ravne 2“ i veoma uspješnu fabriku „Secom“ – Visoko koja većinu svojih proizvoda izvozi u zemlje Zapadne Evrope. Organizator Drvni klaster „Namještaj i drvo“ BiH – Sarajevo i učesnici su jedinstveni u mišljenju da je konferencija bila vrlo korisna i  da će postati tradicionalna na ovom  jedinstvenom mjestu na svijetu.

Navodimo i nekoliko zaključaka koji su doneseni na kraju konferencije:

 • Korona je uticala na sve segmente društva, a pogotovo na privredu. Neophodno je da vlade na svim nivoima vlasti omoguće olakšice u poslovanju realnog sektora kako bi lakše prebrodili krizu.
 • Svi se trebaju uključiti u pravljenju ambijenta kako bi se lakše moglo pristupiti međunarodnim fondovima, kako bi se lakše i bezbolnije prevazišla kriza koja nas čeka i u narednom periodu.
 • Potrebno je primjenjivati modele u obrazovanju koji su se pokazali efikasni, kao što su Njemački model i model dualnog obrazovanja Švicarske. Potrebno je početi proizvoditi kadrove koji su potrebni tržištu rada, a ne kadrove koji povećavaju broj na biroima za zapošljavanje.
 • U većini segmenata, mašina može mijenjati čovjeka, ali sigurno treba štititi intelektualno vlasništvo i brendirati proizvode. Potrebno je i što više konferencija i sajmova koji doprinose umrežavanju i postavljanju boljih pozicija na tržištu.

Zabilježili smo i nekoliko komentara učesnika:

 • dr. Semir Osmanagić – osnivač fondacije „Arheološki park bosanske piramide sunca“ “Postoji neraskidiva veza između iskorištavanja šuma, prerade drveta, zaštite okoliša i turizma. Na to se mora obratiti posebna pažnja, jer je to budućnost našeg opstanka”

 • Dženana Hodžić dr.sczastupnica u Parlamentu FBiH “Podržavam ovakav vid komunikacije privrednika sa Javnim sektorom i Institucijama vlasti. Čestitam organizatoru na zaista odličnim temama, govornicima i gostima koje je jako teško okupiti u ovakvim uslovima. Smatram, da se sa ovakvih konferencija šalje jasna i prepoznatljiva poruka odgovornima koji moraju shvatiti i upustiti se u rješavanja problema sa kojim se susreću privrednici i cijela ekonomija države BiH.”

 • Amir Zukić – Fed. Ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta- ministar “Ministarstvo je pozitivno iznenađeno da se u ovakvim okolnostima dešavaju događanja koje organizujete. Mi smo uvijek pomagali mala i srednja preduzeća, a i ovakav vid organizovanja jer daje pozitivnu sliku o naporima i radu kompanija, to ćemo nastaviti i u budućnosti.”

 • Privredna/Gospodarska komora FBiH Mirsad Jašarspahić – predsjednik “Konferencije su potrebne da razmjenjujemo iskustva i sigurno je da su ove tri konferencije koje su organizovane od strane Drvnog klastera “Namještaj i drvo” – Sarajevo, partnera Privredne/Gospodarske komore FBiH i agencije “Event & Expo” u zadnja 2 mjeseca pokazale se kao pun pogodak. Moramo više povesti računa kako bi što lakše prebrodili krizu koju je izazvala korona.”
 • Dragan Rezić, Drvni klaster Hercegovina – predsjednik “Sigurno je i da Drvni klaster Hercegovina kao i svi drvo-prerađivači koji su članovi istog imaju identične probleme kao i u cijeloj BiH i svijetu. Mi smo napravili neke korake koji su kopirani poslije, te možda malo lakše prebrodili ovo stanje.
 • prof. dr. Ismar AlagićRazvojna agencija Tešanj (TRA) – direktor “Mora se naprati veća sinergija relnog sektora i obrazovanja te proizvoditi svrsishodne kadrove . Treba vidjeti Njemčki model i pokušati ga primjeniti u praksi.
 • Zoran VukovićUstanova WMTA Banja Luka – Ustanova za stručno obrazovanje odraslih i Udruženje INTERFOB – Udruženje šumarstva i prerade drveta Banja Luka – direktor “Digitalna transformacija može obuhvaćati područja kao što su digitalni marketing, digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, digitalna nabava, digitalizacija prodajnih predstavnika, projektovanja putem programa Corpus i slično. Najveći je problem što se i dalje odgađaju odluke vezane uz uvođenje nove tehnologije.”
 • Dževad Ahmetović – “ENI – EM” – Matuzići “Brendiran i zaštićen proizvod može povećati cijenu proizvoda i do nekoliko puta”


Podijeli objavu na društvene mreže
Pretraži događaje