Četvrti sajam općina (opština) i gradova (lokalnih zajednica) sa fokusom na investiranje u energetske i obnovljive izvore energije (solare, biomasu, vjetroelektrane, hidroenergiju i dr.) i energetsku efikasnost, poslovne zone, turizam i IT sektor u organizaciji Unije lokalnih zajednica, Saveza i Udruženja u dijaspori, Agencije za promociju i investicije “EventExpo – Kupujmo i koristimo Bosansko i Hercegovačko”, Centra kompetencija BiH, Drvnog klastera BiH “Namještaj i drvo” Sarajevo i partnera Vanjskotrgovinske komore BiH, Vijeća stranih investitora, Agencije za promociju stranih investicija,Ministarstva finansija, Dijaspora invest, Kantona Sarajevo, nosioca vlasti i dr. . Poslovna konferencija omogućava javno predstavljanje i direktne susrete učesnika, gdje lokalne zajednice predstavljaju svoje privredne, turističke i druge potencijale i komparativne prednosti svake lokalne zajednice i poslovnih zona. Na ovom događaju se umrežavaju učesnici i zainteresovane strane, predstavljaju projekti i pozivaju investitori iz zemlje i inostranstva da iskoriste priliku i poziv za ulaganje u projekte, a sve cilju ostvarivanja zajedničkog interesa i ubrzanog razvoja lokalnih zajednica.

Konferencija Unije lokalnih zajednica

Podijeli na društvene mreže
50.00 KM
Bronze

Ulaznica za 1 učesnika, ručak i osvježenje tokom konferencije

100.00 KM
Silver

Kotizacija za 1 učesnika, ručak i osvježenje tokom konferencije, prezentacija Logo lokalne zajednice ili kompanije tokom konferencije na video ekranu

300.00 KM
Gold

Kotizacija za 1 učesnika,ručak i osvježenje tokom konferencije, prezentacija do 10 minuta lokalne zajednice ili kompanije, video snimanje izlaganja prezentacije i stavljanje na youtube kanal organizatora i nuđenje projekata investitorima,postavljanje prezentovanog projekta u PDF formatu na web portal za investicije i nuđenje projekata investitorima

500.00 KM 400.00 KM
Premium

Kotizacija za 1 učesnika,ručak i osvježenje tokom konferencije, prezentacija do 15 minuta lokalne zajednice ili kompanije, video snimanje izlaganja prezentacije i stavljanje na youtube kanal organizatora i nuđenje projekata investitorima,postavljenje prezentovanog projekta u PDF formatu na web portal za investicije i nuđenje projekata investitorima,reklamiranje loga kompanije na video zidu tokom konferencije i web stranici konferencije, banner (pingvin) postavljen tokom cijele konferencije, dodjela zahvalnice

1,000.00 KM 800.00 KM
VIP

Kotizacija za 1 učesnika,ručak i osvježenje tokom konferencije, prezentacija do 20 minuta lokalne zajednice ili kompanije, video snimanje izlaganja prezentacije i stavljanje na youtube kanal organizatora i nuđenje projekata investitorima,postavljenje prezentovanog projekta u PDF formatu na web portal za investicije i nuđenje projekata investitorima,reklamiranje loga kompanije na video zidu tokom konferencije i web stranici konferencije, banner (pingvin) postavljen tokom cijele konferencije, dodjela posebnog priznanja-certifikata

1,500.00 KM 1,200.00 KM
Business

Kotizacija za 1 učesnika,ručak i osvježenje tokom konferencije, prezentacija do 20 minuta lokalne zajednice ili kompanije, video snimanje izlaganja prezentacije i stavljanje na youtube kanal organizatora i nuđenje projekata investitorima,postavljenje prezentovanog projekta u PDF formatu na web portal za investicije i nuđenje projekata investitorima,reklamiranje loga kompanije na video zidu tokom konferencije i web stranici konferencije, banner (pingvin) postavljen tokom cijele konferencije, dodjela posebnog priznanja-certifikata,
Postavljanje i korištenje promotivnog sajamskog štanda na kome se izlaže reklamni materijal lokalne zajednice ili kompanije na događaju i dodatna promocija na TV u prilogu emisije "Biznis"

2,000.00 KM 1,600.00 KM
Business Extra

Kotizacija za 1 učesnika,ručak i osvježenje tokom konferencije, prezentacija do 20 minuta lokalne zajednice ili kompanije, video snimanje izlaganja prezentacije i stavljanje na youtube kanal organizatora i nuđenje projekata investitorima,postavljenje prezentovanog projekta u PDF formatu na web portal za investicije i nuđenje projekata investitorima,reklamiranje loga kompanije na video zidu tokom konferencije i web stranici konferencije, banner (pingvin) postavljen tokom cijele konferencije, dodjela posebnog priznanja-certifikata,
Postavljanje i korištenje PAGODA 25m2 sajamskog štanda na kome se dočekuju gosti i obavljaju poslovni razgovori i izlaže reklamni materijal lokalne zajednice ili kompanije na događaju i dodatna promocija na TV u prilogu emisije "Biznis"

URBAS energietechnik
Vanjskotrgovinska komora BiH
Brčko distrikt BiH
Bosanski Petrovac
Bijeljina
Gradiška
Gračanica
Čapljina
Bosanska Krupa
Živinice
Doboj
Ljubuški
Centar – Sarajevo
Zavidovići
Novi Grad
Zvornik
Prozor – Rama
Novo Sarajevo
Istočni Stari Grad
Kreševo
Petrovo
Višegrad
Ilidža
Brod
Jajce
Tešanj
Mostar
Teslić
Kakanj
Žepče
Cazin
Sarajevo
Maglaj
Visoko
Tuzla
Trebinje
Konjic
Goražde
Bosanski Petrovac
Bihać
Prijedor
Novi Travnik
Kiseljak
Naučnik, autor, istraživač
Osnivač je neprofitne i nevladine Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ koja rukovodi iskopavanjima i geo-arheološkim istraživanjima.
dipl.inž.maš. (odsjek MPD - Mehanička Prerada Drveta)
Direktor i vlasnik Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka
CIGRE - Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme
Predstavnik Biznis centra bh. dijaspore
Diaspora invest
Osnivač i direktor
Project Manager na kompleksnim arhitektonskim projektima do investicijskog savjetovanja i savjetovanja iz oblasti upravljanja.
Ekonomski fakultet Sarajevo
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
"Urbas Maschinenfabrik" Ges.m.b.H
Predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Executive Director Foreign Investors Council
Vijeće stranih investitora - Izvršna direktorica
BIGMEV - Centar za razvoj odnosa sa BiH
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA
Program manager - Koordinator Projekta
first depauty chairman - Bahrain - Predstavnik arapskih zemalja
Ekonomski fakultet Sarajevo i IUS - Dekan
ITA - Odjel Ambasade Italije
ITA - Odjel Ambasade Italije za promociju ekonomskih odnosa
Direktor
Udruženje privrednika "Motrix" ZDK i "Tisa - Komerc" d.o.o.
Profesor
Profesor na mašinskom fakultetu Sarajevo
Direktor
Javno preduzeće "Nacionalni park Una"
Pomoćnik ministra
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo
JP Elektroprivreda BiH
doctor nauka iz područja održivog razvoja u elektroenergetici
Poslanik u Parlamentu FBiH i bivši Ministar privrede Kantona Sarajevo
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
Direktorica sektora za ekonomsko-pravne poslove privredne komore RS
Advokatska firma"Folkman AS" - Norveška
Norvesko - Bosanska privredna komora
Adis Dr. Fejzić
BiH skulptor
Alcori AS - Norveška
Norveško - Bosanska privredna komora
Amasadorica BiH u Hrvatskoj
Sektor za edukaciju VTK BiH
Poslanik u Parlamentu FBiH
Bivši Ministar i Premijer Premijer u ZDK
Načelnik
Načelnik općine Kakanj
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Organizator konferencija – “Event & Expo” – Predsjednik Drvnog klastera “Namještaj i drvo” – Sarajevo
doc. dr. sc. ekonomskih nauka
BH Telekom - odjel za strateško investiranje
Prorektor za naučnoistraživački rad UNSA
Senior Konusultant u BI Consulting d.o.o. i partner firme Accelerant Consulting BV
Business Development Analyst
Startup studio Fondacije Mozaik
Šefica EBRD-a za BiH
Šefica EBRD-a za BiH
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Country manager za američku korporaciju Hewlett Packard Enterprise
Digitalna transformacija, investicije i geopolitika
Direktor
Poduzetnica i predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH
Dopredsjednik
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Ministar
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Predsjednik uprave "AS Group"
Direktor "AS Holding"
Direktor
Regionalni menadžer Algotech - Beograd
Šef Odsjeka
Odsjek za privredu Opštine Teslić
Direktor
Direktor razvojne agencije Žepče
STRUČNI SAVJETNIK ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN
Institut za intelektualno vlasništvo BiH - Mostar
Direktor
Vlasnik tekstilne kompanije "ZIKO" - Zavidovići
Fotografije
Informacije o događaju