Gradiška
Gračanica
Čapljina
Bosanska Krupa
Doboj
Ljubuški
Centar – Sarajevo
Zavidovići
Novi Grad
Zvornik
Novo Sarajevo
Istočni Stari Grad
Kreševo
Ilidža
Brod
Jajce
Mostar
Kakanj
Cazin
Visoko
Konjic
Goražde
Bosanski Petrovac
Bihać
Prijedor
Novi Travnik
Direktorica sektora za ekonomsko-pravne poslove privredne komore RS
Generlni direktor Arcelor Mittal
Generlni direktor Arcelor Mittal
Načelnik
Načelnik općine Kakanj
Privrednik i estradna ličnost
Privrednik i estradna ličnost
Zastupnica - Parlament FBiH
Zastupnica - Parlament FBiH
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Organizator konferencija – “Event & Expo” – Predsjednik Drvnog klastera “Namještaj i drvo” – Sarajevo
doc. dr. sc. ekonomskih nauka
Zastupnica u Parlamentu FBiH sa akademskom titulom doktorice ekonomskih nauka
Direktor FEN - Puračić - Lukavac
Prorektor za naučnoistraživački rad UNSA
Senior Konusultant u BI Consulting d.o.o. i partner firme Accelerant Consulting BV
Business Development Analyst
Startup studio Fondacije Mozaik
Predstavnik Biznis centra bh. dijaspore
Diaspora invest
Predstavnik kompanije Urbas Maschinenfabrik Ges.m.b.H
predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Executive Director Foreign Investors Council
Vijeće stranih investitora - Izvršna direktorica
Predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i potpredsjednik Foruma komora Jadransko-jonskog područja (AIC)
Country manager za američku korporaciju Hewlett Packard Enterprise
Digitalna transformacija, investicije i geopolitika
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
Dopredsjednik
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Direktor
Direktor "MR Wood"
Coral Interijer d.o.o.
Predsjednik - Drvni klaster Hercegovina
Direktor
"Tisa - Komerc" d.o.o.
dipl.ing.šum.
Predsjednik Udruženja inženjera i šumara FBiH - UŠIT
Dekan
Dekan Šumarskog fakulteta Sarajevo
Direktor
Direktor i vlasnik ENI-EM d.o.o.
Direktor
Direktor razvojne agencije Žepče
STRUČNI SAVJETNIK ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN
Institut za intelektualno vlasništvo BiH - Mostar
Direktor
Sektor za edukaciju VTK BiH
Direktor JP “ŠPD ZDK“
Pomoćnik ministra
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo
Direktor
Javno preduzeće "Nacionalni park Una"
Vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Privrednik i menadžer iz Zavidovića, vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Direktor Odjela za poslovanje sa privredom
"ProCredit Bank"
dipl.inž.maš. (odsjek MPD - Mehanička Prerada Drveta)
Direktor i vlasnik Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka
Fotografije
Informacije o događaju