Poslovno-turistički projekt “Tajan 2020” – Međunarodna Drvno-tehnološka i turistička konferencija

Agencija “EventExpo”- Kupujmo i koristimo Bosansko i Hercegovačko i Drvni klaster “Namještaj i drvo” – Sarajevo je od 05.- 06.08.2020. organizovao poslovno turistički projekt „Tajan 2020“ na otvorenom zajedno sa svojim partnerima  Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, lokalnim zajednicama Kakanj i Zavidovići, web zajednicom furniturewood.ba i drugim partnerima iz zemlje i regiona.

Konferencija je nastavak aktivnosti od prije dvije godine i predstavlja spoj okupljanja kompanija, ustanova,institucija i menadžera vezanih za drvnu industriju i šumarstvo, zaštitu okoliša, turizam,finansije i dr.

Projekat pod nazivom „Tajan 2020“ je lokacijom vezan za centralnu Bosnu i Hercegovinu odakle dolaze najveće i najpriznatije kompanije u proizvodnji namještaja od masiva, a koje su osvojile sve moguće nagrade na svjetskim sajmovima

Prvog dana 05.06.2020. je na lokaciji Ponijeri (Kakanj) održana Konferencija inženjera šumarstva, likovna kolonija i pohod na planinu Tajan.
Drugi dan je u Kamenici kod Zavidovića  održana konferencija o šumarstvu i Međunarodna drvno – tehnološka i turistička konferencija kao i susret privrednika i menadžera na Golf terenima.

U dva dana, učešće je uzelo preko 150 stručnjaka iz ove oblasti, drvnih proizvođača i pilanara, predstavnika Vlade i ministarstava, Premijer, predstavnici Parlamenta i lokalnih zajednica, Šumarski fakultet Sarajevo,experti u turizmu,Bosanske piramide-Semir Osmanagić, brojni menadžeri i biznismeni i dr.

Na konferenciji je istaknut značaj sektora drvoprerade za privredu ovog kantona, posebno izvozno orijentisanih kompanija, ali i značaj turizma budući da je konferencija održana u prirodnom ambijentu izletišta Kamenice, Ponijera i lokacije „Kamenih kugli“ koji su jedna od najznačajnijih turističkih odredišta u ovom kantonu.

Svjesni preporuka Kriznog štaba koje se odnose na smanjenje rizika širenja koronavirusa i uz stroge mjere zaštite i fizičke distance svih učesnika, koneferencija je održana na otvorenom prostoru ovih izletišta i na ovaj način izražena je podrška ovom vrlo važnom sektoru privrede, kao i promociji domaćih turističkih potencijala.

Na konferenciji je ukazano na trenutno tešku situaciju u plasmanu drvnih sortimenata, uvoz nekvalitetnih sortimenata iz sanitarnih sječa iz inostranstva, koji prati i uvoz bolesti drveta, a posebno nedonošenje zakona o šumama FBiH koji je godinama najveći problem s kojim se susreću svi oni koji rade u lancu uzgoja, sječe i prerade drveta, a čijim će se donošenjem, prije svega, zaštiti i očuvati bosanskohercegovačke šume.

Za kraj je zaključeno da se mora nastaviti tradicija ovih konferencija, a sljedeća konferencija „Tajan 2021“ je zakazana za 07/2021.

Podijeli objavu na društvene mreže
Pretraži događaje