Govornici

Azrudin Husika prof.dr.
Expert za energetiku
Profesor -Mašinski fakultet Sarajevo - Katedra za energetiku
Samir Šibonjić
Ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona
Privrednik i menadžer iz Zavidovića, vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Semir Dr. Osmanagić
Naučnik, autor, istraživač
Osnivač je neprofitne i nevladine Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ koja rukovodi iskopavanjima i geo-arheološkim istraživanjima.
Halko Balavac
Federalno Ministarstvo energetike i industrije
Pomoćnik ministra - Sektor energije
Vesna Račić
Moderator
"Pro public" d.o.o.
Zoran Vuković
dipl.inž.maš. (odsjek MPD - Mehanička Prerada Drveta)
Direktor i vlasnik Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka
Anton Jekauc prof.dr.
CIGRE - Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme
Armin Alijagić
Predstavnik Biznis centra bh. dijaspore
Diaspora invest
Mahmuta-Maša Aganović
Osnivač i direktor
Project Manager na kompleksnim arhitektonskim projektima do investicijskog savjetovanja i savjetovanja iz oblasti upravljanja.
Almir Peštek prof.dr.
Ekonomski fakultet Sarajevo
Pretraži događaje