Govornici

Amir Salkanović
Direktor
Predsjednik Uprave ProCredit Bank
Berina Bajrović
Executive Director
Europe Group
Adnan Delić
Ministar privrede Kantona Sarajevo
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
Mahmuta-Maša Aganović
Osnivač i direktor
Project Manager na kompleksnim arhitektonskim projektima do investicijskog savjetovanja i savjetovanja iz oblasti upravljanja.
Dragana Kokot
Direktorica sektora za ekonomsko-pravne poslove privredne komore RS
Ahmed Lindov
Advokatska firma"Folkman AS" - Norveška
Norvesko - Bosanska privredna komora
Adis Dr.Fejzić
Adis Dr. Fejzić
BiH skulptor
Maid Maksumić
Alcori AS - Norveška
Norveško - Bosanska privredna komora
Bijeljina
Mirsad Hadžić
MinistarVo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko - dobojskog kantona
Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Posljednji događaji
Pretraži događaje