Govornici

Irfan Kasumović
Moderator i voditelj konferencije
Viši asistent na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
Nikhil Mehta
Generlni direktor Arcelor Mittal
Generlni direktor Arcelor Mittal
Reyadh Yusuf Ali
first depauty chairman - Bahrain - Predstavnik arapskih zemalja
Mirnes Bašić
Premijer ZDK
Premijer ZDK
Arnel Isak
Ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
Mirnes Bajtarević
Načelnik
Načelnik općine Kakanj
Staša Košarac
Ministar - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Ibrahim Jukan
Privrednik i estradna ličnost
Privrednik i estradna ličnost
Jasmina Zubić
Zastupnica - Parlament FBiH
Zastupnica - Parlament FBiH
Edin Dacić
Direktor
Direktor "Standard" - Prnjavor
Posljednji događaji
Pretraži događaje