Govornici

Ahmet Egrlić
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
Jasmin Purišević
"Urbas Maschinenfabrik" Ges.m.b.H
Predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Sanja Miovčić
Executive Director Foreign Investors Council
Vijeće stranih investitora - Izvršna direktorica
Nadis Ćetin
BIGMEV - Centar za razvoj odnosa sa BiH
Faruk Cerić
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA
Program manager - Koordinator Projekta
Reyadh Yusuf Ali
first depauty chairman - Bahrain - Predstavnik arapskih zemalja
Faruk Hadžić prof.dr.
Ekonomski fakultet Sarajevo i IUS - Dekan
Muris Goralija
ITA - Odjel Ambasade Italije
ITA - Odjel Ambasade Italije za promociju ekonomskih odnosa
Mirza Ganić
diplomirani inžinjer saobraćaja i komunikacija
Gradonačelnik Visoko
Nagib Mujkić
Direktor
Udruženje privrednika "Motrix" ZDK i "Tisa - Komerc" d.o.o.
Pretraži događaje