Open Business Forum BiH No.1

Na prekrasnim terenima Golf Kluba “Krivaja” kod Zavidovića, 18.05.2022. održati će se drugi po redu susreti najuspješnijih privrednika i menadžera BiH pod zvaničnim nazivom “Open Business Forum BiH No.1” na kojem će se okupiti predstavnici najvećih kompanija u BiH, Komora u BiH, državnih institucija, javnih preduzeća, predstavnika lokalnih zajednica, finansijskog sektora i drugih djelatnosti. Ovo je prilika akterima događaja da se u direktnim razgovorima i panel diskusijama otvore svi aktuelni problemi u funkcionisanju kompanija, a gdje institucije sistema mogu adekvatno djelovati u cilju olakšanja poslovanja i stvaranja što boljeg poslovnog ambijenta i stvaranja uslova za nove investicije. Glavne teme razgovora i diskusija biti će usmjerena prema aktuelnoj situaciji i problemima u energetskom sektoru i snabdijevanju električnom energijom, drvnoj industriji, šumarstvu i obnovljivim izvorima energije-biomasa i solarni paneli, turističkim potencijalima i investicijama, strategijama turizma i zaštiti okoliša, novim investicijama i dobrim praksama u lokalnom ekonomskom razvoju – inovativnosti i digitalizaciji u privredi i javnoj upravi kao komparativnim prednostima ekonomskog razvoja. Poseban aspekt ćemo posvetiti analizi učestvovanja naših privrednika na sajmu “Dubai Expo”.

Business Forum organizuje agencija “EventExpo – Kupujmo i Koristimo Bosansko i Hercegovačko” sa partnerima Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Ministarstvom trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Privrednom komorom FBiH i RS, Ministarstvom finansija, Vladom i ministarstvima ZDK, Šumsko-privrednim društvima, UŠIT (Udruženje šumara i tehničara FBiH), Vijećem stranih investitora, FIPA (Agencija za unapređenje stranih investija u BiH), Privrednim odjelima stranih ambasada u BiH, Drvnim klasterom BiH “Namještaj i drvo”, Golf Klubom “Krivaja”, lokalnim zajednicama u BiH i komunalnim preduzećima i dr.

Nakon prezentacija i panel diskusija predviđena su dodjela priznanja i zahvalnica, a poslije toga ručak i B2B poslovni razgovori i druženje između učesnika događaja.

Djelić atmosfere sa prethodnog Open Business Forum BiH No. 1 možete vidjeti na linku:

IMG_20200924_135115_891-01
Podijeli na društvene mreže
100.00 KM
Bronze

Ulaznica za jednog gosta iz kompanije ili institucije, ručak i osvježenje tokom događaja

300.00 KM
Silver

Ulaznice za 2 gosta iz kompanije ili institucije, godišnja članarina za Business Club "EventExpo", reklamiranje kompanije 3 mjeseca na web stranici "EventExpo" i Vašeg loga tokom ovog događaja na video zidu, ručak i osvježenje tokom događaja

500.00 KM
Gold

Ulaznice za 2 gosta iz kompanije ili institucije, godišnja članarina za Business Club "EventExpo", reklamiranje kompanije 6 mjeseci na web stranici "EventExpo" i Vašeg loga tokom ovog događaja na video zidu, nominacija za priznanje "5 Star Awards" - Bronze, ručak i osvježenje tokom događaja

1,000.00 KM
Platinum

Ulaznice za 3 gosta iz kompanije ili institucije, godišnja članarina za Business Club "EventExpo", reklamiranje kompanije 6 mjeseci na web stranici "EventExpo" i drugim konferencijama "EventExpo", nominacija za priznanje "5 Star Awards" - Silver, reklamiranje Vašeg loga tokom ovog događaja na video zidu, ručak i osvježenje tokom događaja

1,500.00 KM
VIP

Ulaznice za 3 gosta iz kompanije ili institucije, godišnja članarina za Business Club "EventExpo", reklamiranje kompanije 12 mjeseci na web stranici "EventExpo" i drugim konferencijama "EventExpo" nominacija za priznanje "5 Star Awards" - Gold, reklamiranje Vašeg loga tokom ovog događaja na video zidu, ručak i osvježenje tokom događaja

2,000.00 KM
Sponzorski paket - Bronze

Opis u prilogu pozivnog e-maila

3,000.00 KM
Sponzorski paket - Silver

Opis u prilogu pozivnog e-maila

4,000.00 KM
Sponzorski paket - Gold

Opis u prilogu pozivnog e-maila

2,500.00 KM
Partner ručka
2,000.00 KM
Partner koktela
2,000.00 KM
Partner - Muzički dio
8,000.00 KM
Generalni partner - Business Forum
Ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona
Privrednik i menadžer iz Zavidovića, vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Naučnik, autor, istraživač
Osnivač je neprofitne i nevladine Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ koja rukovodi iskopavanjima i geo-arheološkim istraživanjima.
dipl.inž.maš. (odsjek MPD - Mehanička Prerada Drveta)
Direktor i vlasnik Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka
Predstavnik Biznis centra bh. dijaspore
Diaspora invest
Osnivač i direktor
Project Manager na kompleksnim arhitektonskim projektima do investicijskog savjetovanja i savjetovanja iz oblasti upravljanja.
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
"Urbas Maschinenfabrik" Ges.m.b.H
Predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Executive Director Foreign Investors Council
Vijeće stranih investitora - Izvršna direktorica
Direktor
Udruženje privrednika "Motrix" ZDK i "Tisa - Komerc" d.o.o.
Direktor
Javno preduzeće "Nacionalni park Una"
Pomoćnik ministra
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo
dipl.ing.šum.
Predsjednik Udruženja inženjera i šumara FBiH - UŠIT
Direktor
Direktor "MR Wood"
Direktor
Predsjednik Uprave ProCredit Bank
Executive Director
Europe Group
Poslanik u Parlamentu FBiH i bivši Ministar privrede Kantona Sarajevo
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
Direktorica sektora za ekonomsko-pravne poslove privredne komore RS
Advokatska firma"Folkman AS" - Norveška
Norvesko - Bosanska privredna komora
Adis Dr. Fejzić
BiH skulptor
Alcori AS - Norveška
Norveško - Bosanska privredna komora
Amasadorica BiH u Hrvatskoj
Sektor za edukaciju VTK BiH
MinistarVo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko - dobojskog kantona
Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Moderator i voditelj konferencije
Viši asistent na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
Generlni direktor Arcelor Mittal
Generlni direktor Arcelor Mittal
Poslanik u Parlamentu FBiH
Bivši Ministar i Premijer Premijer u ZDK
Poslanik u Parlamentu FBiH
Bivši Ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u ZDK
Načelnik
Načelnik općine Kakanj
Ministar - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Privrednik i estradna ličnost
Privrednik i estradna ličnost
Bivša zastupnica u Parlamentu FBiH i free zona Visoko
Direktor
Direktor "Standard" - Prnjavor
Ceo & Founder
Direktor kompanije Gazzda
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Organizator konferencija – “Event & Expo” – Predsjednik Drvnog klastera “Namještaj i drvo” – Sarajevo
doc. dr. sc. ekonomskih nauka
BH Telekom - odjel za strateško investiranje
Direktor FEN - Puračić - Lukavac
Prorektor za naučnoistraživački rad UNSA
dr.sc. autor i recenzent mnogobrojnih izdanja iz oblasti sigurnosti
Senior Konusultant u BI Consulting d.o.o. i partner firme Accelerant Consulting BV
Business Development Analyst
Startup studio Fondacije Mozaik
Predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i potpredsjednik Foruma komora Jadransko-jonskog područja (AIC)
Šefica EBRD-a za BiH
Šefica EBRD-a za BiH
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Executive Director
Executive Director Relax Tours Travel agency & General Manager Pino Nature Hotel - Sarajevo
Country manager za američku korporaciju Hewlett Packard Enterprise
Digitalna transformacija, investicije i geopolitika
Dopredsjednik
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Ministar
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Predsjednik uprave "AS Group"
Direktor "AS Holding"
Direktor
Red. Prof. dr. Ismar Alagic dipl.inz.mas. TRA Agencija za razvoj opcine Tesanj Direktor
Direktor
Regionalni menadžer Algotech - Beograd
Coral Interijer d.o.o.
Predsjednik - Drvni klaster Hercegovina
Direktor i suvlasnik MS&WOOD
Uspješan poslovni čovjek sa višegodišnjim iskustvom u drvno-prerađivačkoj industriji
Dekan
Dekan Šumarskog fakulteta Sarajevo
Scrum Master
Authority Partners - Sarajevo
Savjetnik direktora
"HIFA Petrol" - Sarajevo
Direktor
Direktor i vlasnik ENI-EM d.o.o.
Direktor
Direktor razvojne agencije Žepče
STRUČNI SAVJETNIK ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN
Institut za intelektualno vlasništvo BiH - Mostar
Direktor JP “ŠPD ZDK“
Direktor
Agencija za certificiranje Halal kvalitete
Stone Spheres Zavidovici
Saradnik fondacije "Piramide sunca", promotor "Kamene kugle" Zavidovići
Direktor
Vlasnik tekstilne kompanije "ZIKO" - Zavidovići
Direktor Odjela za poslovanje sa privredom
"ProCredit Bank"
Direktor
"Sarajevo šume"
URBAS energietechnik
Business Club “EventExpo”
Vlada ZDK
Vanjskotrgovinska komora BiH
Komora FBiH
“ProCredit Bank”
“Vispak”
“MBA Centar”
“Klas”
“Madi”
“Bimal”
Brčko distrikt BiH
Gračanica
Doboj
Centar – Sarajevo
Zavidovići
Novi Grad
Novo Sarajevo
Kreševo
Ilidža
Brod
Jajce
Tešanj
Teslić
Kakanj
Žepče
Cazin
Sarajevo
Maglaj
Bihać
MS & Wood d.o.o.
Designed Solid Wood Furniture
BIG SEE Product Design Award 2018 - WINNER; German Design Award
Gazzda d.o.o.
Designed Solid Wood Furniture
Red Dot Award
Drvni klaster “Namještaj i drvo”
Wood Industry
TISA KOMERC
wood and metal industry - Drvna i metalna industrija
wood and metal industry - Drvna i metalna industrija
Standard Furniture Factory
Wood Industry
Arting gradnja
Furniture
Ramex d.o.o
Solid Wood Furniture
IKEA Products
Eni-em d.o.o.
Solid Wood Furniture
Razvojna agencija Žepče
Aureus d.o.o.
Solid Wood Furniture
Fotografije
Informacije o događaju