“Samit lokalnih zajednica Zapadnog Balkana 4” “Investment Summit Municipalities” – “TOP 200”

Gradiška
Gračanica
Čapljina
Bosanska Krupa
Doboj
Ljubuški
Centar – Sarajevo
Zavidovići
Novi Grad
Zvornik
Novo Sarajevo
Istočni Stari Grad
Kreševo
Ilidža
Brod
Jajce
Mostar
Kakanj
Cazin
Visoko
Konjic
Goražde
Bosanski Petrovac
Bihać
Prijedor
Novi Travnik
Direktor
Predsjednik Uprave ProCredit Bank
Executive Director
Europe Group
Osnivač i direktor
Project Manager na kompleksnim arhitektonskim projektima do investicijskog savjetovanja i savjetovanja iz oblasti upravljanja.
Direktorica sektora za ekonomsko-pravne poslove privredne komore RS
Advokatska firma"Folkman AS" - Norveška
Norvesko - Bosanska privredna komora
Adis Dr. Fejzić
BiH skulptor
Alcori AS - Norveška
Norveško - Bosanska privredna komora
MinistarVo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko - dobojskog kantona
Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Moderator i voditelj konferencije
Viši asistent na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
Generlni direktor Arcelor Mittal
Generlni direktor Arcelor Mittal
Premijer ZDK
Premijer ZDK
Načelnik
Načelnik općine Kakanj
Privrednik i estradna ličnost
Privrednik i estradna ličnost
Zastupnica - Parlament FBiH
Zastupnica - Parlament FBiH
Direktor
Direktor "Standard" - Prnjavor
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Organizator konferencija – “Event & Expo” – Predsjednik Drvnog klastera “Namještaj i drvo” – Sarajevo
doc. dr. sc. ekonomskih nauka
Zastupnica u Parlamentu FBiH sa akademskom titulom doktorice ekonomskih nauka
Direktor FEN - Puračić - Lukavac
Prorektor za naučnoistraživački rad UNSA
dr.sc. autor i recenzent mnogobrojnih izdanja iz oblasti sigurnosti
Senior Konusultant u BI Consulting d.o.o. i partner firme Accelerant Consulting BV
Business Development Analyst
Startup studio Fondacije Mozaik
Moderator konferencije
Članica Predsjednistva RAP Poslovna zena
Predstavnik Biznis centra bh. dijaspore
Diaspora invest
Predstavnik kompanije Urbas Maschinenfabrik Ges.m.b.H
predstavnik kompanije Urbas za regiju jugoistočne Evrope
Executive Director Foreign Investors Council
Vijeće stranih investitora - Izvršna direktorica
Predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i potpredsjednik Foruma komora Jadransko-jonskog područja (AIC)
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Akademski glumac i Direktor JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj
Executive Director
Executive Director Relax Tours Travel agency & General Manager Pino Nature Hotel - Sarajevo
Country manager za američku korporaciju Hewlett Packard Enterprise
Digitalna transformacija, investicije i geopolitika
Predsjednik
Vanjskotrgovinska komora BiH
Direktor
Poduzetnica i predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH
Dopredsjednik
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Predsjednik uprave "AS Group"
Direktor "AS Holding"
Direktor
Direktor "MR Wood"
Menadžer
Menadžer u kompaniji "SECOM" - Visoko
Coral Interijer d.o.o.
Predsjednik - Drvni klaster Hercegovina
Direktor
"Tisa - Komerc" d.o.o.
Direktor i suvlasnik MS&WOOD
Uspješan poslovni čovjek sa višegodišnjim iskustvom u drvno-prerađivačkoj industriji
dipl.ing.šum.
Predsjednik Udruženja inženjera i šumara FBiH - UŠIT
Dekan
Dekan Šumarskog fakulteta Sarajevo
Savjetnik direktora
"HIFA Petrol" - Sarajevo
Direktor
Direktor i vlasnik ENI-EM d.o.o.
Direktor
Direktor razvojne agencije Žepče
STRUČNI SAVJETNIK ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN
Institut za intelektualno vlasništvo BiH - Mostar
Direktor
Sektor za edukaciju VTK BiH
Direktor JP “ŠPD ZDK“
Pomoćnik ministra
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo
Direktor
Javno preduzeće "Nacionalni park Una"
Stone Spheres Zavidovici
Saradnik fondacije "Piramide sunca", promotor "Kamene kugle" Zavidovići
Direktor
Vlasnik tekstilne kompanije "ZIKO" - Zavidovići
Udruženje privrednika Musiad - Turska
Zamjenik direktora
“Fortuna Tours” Mostar
Vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Privrednik i menadžer iz Zavidovića, vlasnik firme HAS SA d.o.o. Žepče i firme Pro agro
Direktor Odjela za poslovanje sa privredom
"ProCredit Bank"
dipl.inž.maš. (odsjek MPD - Mehanička Prerada Drveta)
Direktor i vlasnik Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka
0.00 KM
Gratis

Besplatna ulaznica za govornike,gradonačelnike,načelnike ili njihovog zamjenika (1 ulaznica za lokalnu zajednicu,a ukoliko ima više učesnika iz lokalne zajednice, ostali uzimaju ponuđene ulaznice koje im odgovaraju)

50.00 KM
Bronze

Kotizacija za učesnike, osvježenje tokom konferencije

100.00 KM
Silver

Kotizacija za učesnike, osvježenje tokom konferencije,
ručak i osvježenje poslije konferencije,

150.00 KM
Gold

Kotizacija i osvježenje tokom konferencije, ručak poslije konferencije,reklamiranje loga kompanije na video zidu tokom konferencije i web stranici konferencije

300.00 KM
Premium

Kotizacija i osvježenje tokom konferencije, ručak poslije konferencije,reklamiranje loga kompanije na video zidu tokom konferencije i web stranici konferencije,
Prezentacija projekta, kompanije ili lokalne od 10 min. u toku konferencije.

500.00 KM
VIP

Kotizacija i osvježenje tokom konferencije, ručak poslije konferencije,reklamiranje loga kompanije na video zidu tokom konferencije i web stranici konferencije,
Prezentacija projekta, kompanije ili lokalne zajednice od 10 min. u toku konferencije,
Prezentacija Vašeg reklamnog materijala na našem štandu tokom cijelog sajma od 4 dana,
B2B poslovni razgovori sa gostima konferencije i sajma.

Fotografije
Informacije o događaju